Foto: Pixabay

Bikt

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

Under biktsamtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning. 

Om du vill samtala med en präst är du välkommen att kontakta församlingen. Du behöver inte vara medlem och det kostar inte pengar. Prästen har absolut tystnadsplikt när du biktar dig.

HUR ETT BIKTSAMTAL GÅR TILL  

I bikten får den enskilda människan ta emot Guds förlåtelse i sitt eget liv.
Genom att bikta sig erkänner människan sin delaktighet i världens bortvändhet från Gud och sin egen skuld och synd inför Gud. I bikten innesluts både enskilda fel och den ofullkomlighet som den människa ser som speglar sitt liv i Guds fullkomliga kärlek. 

Bikten består av två huvudmoment: bekännelsen och tillsägandet av förlåtelsen (avlösningen) på Jesu Kristi uppdrag. I bekännelsen, som vanligen föregås av ett samtal, erkänner den biktande sin synd och skuld. I avlösningen ger prästen Guds förlåtelse personligt till den som biktat sig.

Jesus Kristus bär den biktandes bördor.

Genom bikten växer den biktande som människa och kristen och kommer allt längre in i det mysterium som ett liv i Kristi efterföljd innebär. Hon får ta på sig ansvar och till andra ge vidare av den frihet hon fått.

Tid för bikt bokar du direkt hos en av församlingens präster.

Präster

      Solen lyser igenom ett stort kyrkfönster.

      Bikt i Svenska kyrkan

      Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.