Samarbete med Sensus

Lagunda församling är glada åt att få samarbeta med Sensus. Det ger större möjligheter för en liten församling att erbjuda kultur, evenemang, verksamhet och fördjupning.

Lagunda församling samarbetar med Sensus studieförbund för att kunna arrangera både fördjupning, fortbildning, konserter och kulturevenemang. 

Mer om Sensus

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

www.sensus.se