Syntolkning: uppslagen bibel, ljus bakgrund. Ett kors kan anas.
Foto: Sixteen Miles Out/Unsplash

Fira enkel gudstjänst hemma

En gudstjänst kan firas på många sätt, också i enkelhet hemma. I dessa dagar är det ett bra alternativ, eller kanske det enda alternativet. Här finns en ordning för enkel gudstjänst.

På webbens förstasida hittar du varje vecka material inför söndagen som kommer. Där finns texter och tankar inför helgen.  

Vill du fira gudstjänst hemma är psalmboken bästa hjälpen. I den finns både psalmer och böner. Om du inte har en psalmbok: hör av dig till någon av prästerna så ordnar vi det!

Ordning för enkel gudstjänst

Här nedanför finns en gudstjänstordning att ladda ned som pdf.
Om du har svårt att ladda ned pdf eller använder talsyntes så finns här gudstjänstordningen också i enkel textform: 

INLEDINGSORD: I Faderns, och Sonens, och den heliga Andens namn. Amen.

PSALM

EVANGELIELÄSNING

STILLHET & TANKAR

TROSBEKÄNNELSEN

FÖRBÖN

HERRENS BÖN/VÅR FADER

VÄLSIGNELSEN Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

PSALM

 

Klicka på bilden för att ladda ned gudstjänstordningen som PDF.