Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bli medlem

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap till församlingen. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

 

 

 

 

Medlem genom dopet

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Tala med en av församlingens präster om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära. På anmälan om inträde finns plats att fylla i var och när du är döpt.

Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på hur gammal man är - många ungdomar döps under sin konfirmandtid, och för vuxna finns andra möjligheter till förberedelse för dop.

 

 

Barnet som medlem 

Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. 

Ett barn som döps i en annan kyrkas ordning blir inte automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Däremot kan föräldrar/vårdnadshavare anmäla att barnet ska vara medlem. På anmälan om inträde finns plats att fylla i vilken kyrka barnet döpts i, och när.

Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Här kan du ladda ned en blankett för anmälan om inträde - barn. Blanketten ska undertecknas av samtliga vårdnadshavare, och därefter sändas in till Lagunda församling, Ängsvägen 8, 749 60 Örsundsbro.

 

På sidan Medlemskap kan du läsa mer om vad du som medlem i Svenska kyrkan bidrar till, för andra och för dig själv.