För dig som är förtroendevald

Sidor med information riktad till dig som är förtroendevald i Lagunda församling.

Förtroende är ett fantastiskt ord. Att vara förtroendevald är att ha förtroende för någon. Det handlar om en relation. Det betyder att människor runtomkring dig har sett på dig med förtroendets blick. Någon har sett dig och dina möjligheter och du har blivit utvald.

Under en mandatperiod finns du nu i församlingens kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. Du är medarbetare i ett uppdrag som handlar om att bära Guds ärende vidare på den plats där du just nu finns.

De här sidorna innehåller information och länkar för att du ska få redskap att fullgöra ditt uppdrag på bästa sätt.