För dig som är förtroendevald

Sidor med information riktad till dig som är förtroendevald i Lagunda församling.

Förtroende är ett fantastiskt ord. Att vara förtroendevald är att ha förtroende för någon. Det handlar om en relation. Det betyder att människor runtomkring dig har sett på dig med förtroendets blick. Någon har sett dig och dina möjligheter och du har blivit utvald.

Under en mandatperiod finns du nu i församlingens kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. Du är medarbetare i ett uppdrag som handlar om att bära Guds ärende vidare på den plats där du just nu finns.

De här sidorna innehåller information och länkar för att du ska få redskap att fullgöra ditt uppdrag på bästa sätt.

Uppdrag förtroendevald

Webbplatsen Förtroendevald riktar sig till förtroendevalda i Svenska kyrkans församlingar. Där finns stöd, material, underlag för samtal samt länkar till litteratur av olika slag.

Uppsala stift ger stöd

Uppsala stift har under ett antal mandatperioder erbjudit utbildningar för förtroendevalda. Så blir det även i den mandatperiod som startar 2018. Oavsett om man varit förtroendevald tidigare, är väl insatt i kyrkans arbete eller ganska ny i sammanhanget, har man alltid glädje av kunskap, samtal och reflektion.

Församlingsinstruktion

Varje församling ska enligt kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion. I den beskrivs vad församlingen är, vill vara, och gör, utifrån dess unika förutsättningar. Lagunda församlings gällande församlingsinstruktion antogs sommaren 2017.

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du länkar till gällande kyrkoordning och alla beslutade ändringar.