Foto: geralt/Pixabay

Lagunda i världen

Den lokala församlingen är en del av kyrkan i hela världen. Vi har haft och har utbyte med andra kyrkor, och vi är aktiva i Act Svenska kyrkan.

Vänförsamlingsutbyte med East Vale i Wales och arbete för Act Svenska kyrkan med exempelvis julinsamling eller fastekampanj är några exempel på hur Lagunda församling arbetar som en del av den världsvida kyrkan. Det finns utrymme för världen i vår församling och i vår kyrkvardag.

Act Svenska kyrkan - internationellt stöd 

 

Självklart finns vi med i Act Svenska kyrkan och det internationella arbetet. Det finns många motiv till att engagera sig i globala rättvisefrågor. Oavsett vilka skäl du har är du varmt välkommen att vara med och förändra. 

Act Svenska kyrkan 

Varför har då Svenska kyrkan ett så stort internationellt arbete? Jo, som kyrka tror vi att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Act Svenska kyrkan har utvecklats ur Svenska kyrkans mer än hundraåriga erfarenhet av utvecklingsfrågor. Vi är en del av världens största gemenskap – den världsvida kyrkan och vi finns nästan överallt.

Act Svenska kyrkan är en del av det internationella nätverket Act - Action by Churches Together. Tack vare nätverket finns lokal representation genom kyrkor mitt bland människor - både bland människor som oftast kan ge och bland människor som ofta eller akut behöver få stöd.

Pengar som kommer in till Act Svenska kyrkan fördelas inom olika områden som teologisk utbildning, landsbygdsutveckling, fredsbyggande och katastrofhjälp. Gemensamt för alla projekt är att människorna som stödet riktar sig till själva ska vara med och påverka och förändra sina liv.

På sidan svenskakyrkan.se/act kan du läsa mer om hur arbetet inom Act Svenska kyrkans fungerar.

När i Lagunda församlings är det missionsgruppen som samordnar engagemanget. Vill du också vara med? Ta kontakt med församlingen och kom med i arbetet! 

Vänförsamlingar och vänner i världen

Vänförsamlingen East Vale

Lagunda församling har undertecknat ett vänförsamlingsavtal med East Vale församling i Wales. Vi har ett kontinuerligt utbyte mellan församlingarna för att lära av varandra och inspirera varandra. East Vale är precis som Lagunda en församling på landet/i mindre samhällen men samtidigt nära stiftsstaden. 

Vill du veta mer om vänutbytet med East Vale eller kanske vara värdfamilj nästa gång vänner från Wales kommer hit? Kontakta Carin Åblad Lundström så får du veta mer. 

Fler vänner i världen

Lagunda hade under en rad år besök från kyrkor i Hong Kong via det ekumeniska centret Tao Fong Shan.  Kontakterna fortsätter idag på andra sätt än via besök men många av vänskapsbanden finns kvar.

Lagunda hade 2015 en gästande pastor från Zimbabwe i arbetslaget. Kwanele Ncube arbetar i Lutherska kyrkan i Zimbabwe, ELCZ, och är idag prost (dean) för ett distrikt. Vänskapsbanden också med Kwanele Ncube finns kvar.

Pojke står på en soptipp.

Dela lika under samma himmel

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.

Vår vänförsamling East Vale

Lagunda och East Vale är vänförsamlingar. East Vale ligger i Wales, några mil utanför Cardiff. I församlingen finns sju kyrkor i små byar och på landsbygden - en bra matchning med Lagunda.