Foto: geralt/Pixabay

Lagunda i världen

Vår lilla församling är en del av kyrkan i hela världen. Vi har haft och har utbyte med människor från hela världen. Dessutom tycker vi att världen ska bli mer rättvis. Vi tror på Fairtrade, och på att bidra inom Svenska kyrkans internationella arbete.

Julinsamling, fasteinsamling, Världens barn, rättvist fika inom Fairtrade challenge, globala veckan... Det finns utrymme för världen i vår församling och i vår kyrkvardag.

I Lagunda församlings missionsgrupp samordnas engagemanget för vår alltid närvarande omvärld. Är det här frågor som engagerar dig?
Ta kontakt med Håkan Nilsson och kom med i arbetet!

Självklart finns vi med i Svenska kyrkans internationella arbete. Det finns många motiv till att engagera sig i globala rättvisefrågor. Oavsett vilka skäl du har är du varmt välkommen att vara med och förändra! 

Svenska kyrkans internationella arbete

Varför har då Svenska kyrkan ett så stort internationellt arbete? Jo, som kyrka tror vi att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

Svenska kyrkans internationella arbete har mer än hundraårig erfarenhet av utvecklingsfrågor. Vi är en del av världens största gemenskap – den världsvida kyrkan och vi finns nästan överallt.

Svenska kyrkan stödjer över 300 projekt varje år inom olika områden som teologisk utbildning, landsbygdsutveckling, fredsbyggande och katastrofhjälp. Gemensamt för alla projekt är att människorna som stödet riktar sig till själva ska vara med och påverka och förändra sina liv.

På sidan Vårt arbete kan du läsa mer om hur Svenska kyrkans internationella arbete fungerar.

Du kan göra skillnad

Det finns så många sätt att engagera sig för internationella frågor, påverkansarbete och rättvis handel. Du kan läsa mer på Svenska kyrkans sidor Engagera dig internationellt eller höra av dig till Kyrkstugan kan för att ställa frågor och få mer information. Kom hit, e-posta till Lagunda församling eller ring 0171-46 00 70.