Foto: Pixabay

Vår vänförsamling East Vale

Lagunda och East Vale är vänförsamlingar. East Vale ligger i Wales, några mil utanför Cardiff. I församlingen finns sju kyrkor i små byar och på landsbygden - en bra matchning med Lagunda.

Glada medarbetare i den nybildade församlingen (Rectorial Benefice) East Vale.

Högtidlig dag i East Vale

Nu har vår vänförsamling East Vale formellt blivit en församling i stället för tre församlingar i samverkan.

Syntolkning: Ett stiliserat liksidigt kors med text runt om, namnen på kyrko som ingår i East Vale.

Församlingen East Vale

East Vale är Lagundas vänförsamling i södra Wales. East Vale är till stora delar en landsortsförsamling, med sju kyrkor i mindre samhällen eller byar.

Besök från Wales 2019

I september 2019 kom en ny grupp från Wales på besök. Deltagarna fick möta olika sidor av Lagunda församling, historia, kultur, kyrkor, gudstjänstliv och framför allt människor.

Vacker höstdag. Ute på kyrkogården står en stor grupp människor.

Besök från Wales 2018

Hösten 2018 var en grupp från Wales här på besök. Under dagarna fick de delta i gudstjänst, besöka kyrkor och möta människor. Dessutom undertecknades vänförsamlingsavtal.

Resa till Wales 2016

Första resan gick i augusti 2016. Arbetslagets studiedagar och utvecklingsdagar lades samman till en resa till Wales, och det blev upptakten till vänförsamlingsarbetet.