Foto: Milada Vigerova/Unsplash

Att bryta tystnaden

Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Tidigare tystades ofta sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den som drabbats kände skuld och skam medan förövaren kunde fortsätta utan att hens handling ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

VAD ÄR SEXUELLA ÖVERGREPP?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

 

 

KONTAKTPERSONER GER STÖD OCH RÅD

Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift, som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. 

Kontaktpersoner inom Uppsala stift är Ulrika Björk (0766-225858) och 
Marie Söderquist (073-047 02 88).