Om Lagunda församling

Lagunda församling består av samhället Örsundsbro med omkringliggande landsbygd. De första kyrkorna här byggdes på 1100-talet. Länge var kyrkan i bygden organiserad som Gryta pastorat med tio församlingar. Idag är vi en församling, som välsignats med tio vackra kyrkor och ett rikt församlingsliv.

Lagunda församling är en liten församling med ungefär 3300 medlemmar.
Vi är en del av Svenska kyrkan som är en öppen, demokratisk folkkyrka med cirka 6,1 miljoner medlemmar över hela landet.