Foto: Magnus Aronson/IKON

Att fira gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. I gudstjänsten får vi följa berättelsen om Jesus Kristus - hur han levde, dog och blev levande igen. I gudstjänsten får vi känna hur Jesus såg människor prescis som de var, och som hjälpte dem som behövde få känna mod och hopp. Precis så gör han också för oss. Jesus öppnade Guds rike för alla, så att de kunde leva i sin vardag, och fortsätter att öppna det för oss.

Kraft i att möta Gud tillsammans

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro,  och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

Att fira gudstjänst

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Nästan alltid förekommer läsning ur bibeln, en tolkning eller förklaring av vad bibelordet kan betyda för oss här och nu (det brukar kallas predikan eller reflektion), lovsång till Gud, och bön. Ofta firas också nattvard när vi får dela bröd och vin precis som kristna gjort ända sedan Jesus delade bröd och vin med sina lärjungar.

Söndag=gudstjänstdag

Söndagen är den stora gudstjänstdagen. I kyrkans historia räknas söndag som den första dagen i skapelsen när Gud fövandlade mörkret till ljus. Söndagen är också dagen då Jesus uppstod från döden. Söndagens gudstjänst ger kraft åt vår fortsatta vecka.

Måltiden viktig

Redan tidigt i den kristna historien började man äta tillsammans. Man ville komma ihåg lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Men det blev också ett helig handling eftersom man i bröd och vin också minns hur Jesus betydelsen av att Jesus dog och uppstod för oss alla. Måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta. I nattvarden blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. I nattvardsmåltiden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om evigt liv är närvarande och vi sänds ut i vardagen med ny kraft. Alla döpta är välkommna att delta i nattvarden.

Öppen för alla

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, ger en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Ibland kan orden och det som sker i gudstjänsten vara ovana om du är ovan gudstjänstfirare. Många känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen, andra känner sig obekväma. Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. Fråga gärna om olika gudstjänster.  Och ge gudstjänsten tid. Vi ses på gudstjänst!