Foto: Magnus Aronson/IKON

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravningsgudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Församlingen och de sörjande tar avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. 

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.
I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

Bokning av begravning och minnesstund

Begravningar i Svenska kyrkans ordning bokas på församlingsexpeditionen i Örsundsbro. Ofta kontaktar en begravningsbyrå expeditionen, men anhöriga är också mycket välkomna att boka begravning själva. I Lagunda församling kan du boka begravningar på onsdagar klockan 11 eller enligt annan överrenskommelse. 
Alla tio kyrkor kan bokas året om för begravning.

Församlingen har ett bårtäcke för användning vid begravning.

Vid begravning i någon av församlingens kyrkor kan man också boka minnesstund i något av församlingshemmen: Nya kyrkstugan eller Gamla kyrkskolan Nysätra.

När begravningen är bokad kontaktar prästen närmast anhörig och bestämmer tid för ett samtal där man tillsammans pratar igenom begravningen, bestämmer psalmer, mm.

Tacksägelse

När någon av församlingens medlemmar har avlidit planeras en så kallad tacksägelseringning. Den sker oftast söndagen före begravningen i samband med gudstjänsten klockan 10. När tidpunkten för tacksägelsen är bestämd, skickas en inbjudan till de närmast anhöriga.

Om man inte tilhör Svenska kyrkan

Någon gång förekommer att anhöriga till en avliden vill att begravningen ska ske enligt Svenska kyrkans ordning, även om den döde inte är medlem i Svenska kyrkan. Av respekt för den avlidne, som av någon anledning valt att stå utanför kyrkans gemenskap, avstår vi då från att hålla begravningsgudstjänst i kyrkan, enligt Svenska kyrkans ordning. 

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan har av staten fått förtroendet att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Därför har Lagunda församling skyldighet att tillhandahålla lämpliga lokaler för borgerlig begravning. I första hand hänvisas till Kyrkstugan. För mer information, kontakta expeditionen i Kyrkstugan. 

Kyrkogårdar och gravar

Lagunda församling har tio kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och administration av dessa. I samband med dödsfall eller inför begravningen kan kyrkogårdsförvaltningen svara på frågor om gravar och gravrätter. 

Vare sig den avlidne ska gravsättas i en befintlig grav, eller om en ny grav ska ses ut, kan man kontakta kyrkogårdsförvaltningen för råd och information. Läs mer om kyrkogårdarna i Lagunda församling

En tid efter begravningsgudstjänsten hämtar kyrkogårdsförvalningen urnan med stoftet efter den avlidne. Då skickas ett meddelande till närmast anhörig att man kan höra av sig för att boka tid för urnnedsättning. Urnnedsättning kan normalt ske alla vardagar, fram till cirka klockan 14 på eftermiddagen. Därefter ställer kyrkogårdsförvaltningen i ordning och gör fint på gravplatsen. Urnnedsättning bokas på expeditionen i Kyrkstugan. 

Kontakta expeditionen för att boka begravning eller urnnedsättning.

Besöksadress Ängsvägen 8, Örsundsbro.
Telefon 0171-46 00 70,
e-post till Lagunda församling

Boka begravning eller urnnedsättning

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att se ut en ny grav, eller för att få svar på frågor om gravrätt eller gravskick.

Besöksadress Ängsvägen 8, Örsundsbro.
Telefon 0171-46 00 74,
e-post till lagunda.kyrkogardar@svenskakyrkan.se 

Mer information finns på sidan om församlingens kyrkogårdar.

Frågor om gravar, gravskick och gravrätt

 

Men sen då?

Inför en begravning är det mycket som ska göras. Men därefter ... vad händer då? För många är släkt och vänner en ovärderlig hjälp. Ibland kanske du även önskar samtala med någon. 

Läs mer på sidan samtal och stöd eller kontakta församlingens präst eller diakon för att boka tid för samtal
https://www.svenskakyrkan.se/lagunda/kontakta-personal