Foto: Pixabay

Grupper för diakoni och mission

Vill du engagera dig för Svenska kyrkans internationella arbete, för diakoni och omsorg, eller för en rättvisare värld? Kontakta Lagunda församlings diakonigrupp eller missionsgrupp.

Vi har ett uppdrag att göra Guds kärlek synlig och få vara hans redskap - en kyrka som finns i världen, och uttrycker tro i konkret handling. 

Diakonigrupp

Ett av kyrkans viktigaste uppdrag, en av de grundläggande uppgifterna, är diakonin. I Lagunda församling utgår diakonin från gudstjänsten och all diakonal verksamhet kopplas samman med gudstjänstlivet. Det sker bland annat när diakonala ändamål lyfts fram i förbönen i högmässan och genom andakter i all diakonal verksamhet. 

En diakonal uppgift idag är att skapa mötesplatser och ge människor möjlighet att bryta ensamhet och utanförskap. Församlingen prioriterar hembesök, själavård och enskilda samtal. Tillsammans med församlingens präster ingår frivilliga i församlingens diakonigrupp som samordnar diakonala insatser av olika slag. Är du intresserad, kontakta Karin Andersson.

 

 

 

Missiongrupp

Julinsamling, fasteinsamling, Världens barn, rättvist fika inom Fairtrade challenge, globala veckan... Det finns utrymme för världen i vår församling och i vår kyrkvardag. Det finns också många motiv till att engagera sig i globala rättvisefrågor. Oavsett vilka motiv du har, och vad du mest brinner för, är du varmt välkommen att vara med och förändra! 

I Lagunda församlings missionsgrupp samordnas engagemanget för vår alltid närvarande omvärld. Är det här frågor som engagerar dig?
Ta kontakt med Håkan Nilsson och kom med i arbetet!

Diakoner samtalar med kvinna.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

"Svenska kyrkans internationella arbete (gammal startsida)" är inte publicerad