Syntolkning: Röd byggnad med två vinklade tak. Gräsmatta framför. och grusgång in.
Foto: Lagunda

Mariakyrkan

Kyrkan mitt i Lagunda

NY TILLBYGGNAD

Mariakyrkan finns i den tillbyggnad till Kyrkstugan som stod färdig 2020. Idag upplevs Kyrkstugan som en sammanhållen helhet. Kyrkan finns i direkt anslutning till lokaler för verksamhet. Här är människor i alla åldrar välkomna att fira gudstjänst och finna gemenskap.

HÅLLBAR INREDNING

Kyrkans inredning har till stora delar tillkommit genom återbruk, donationer och inköp vid auktioner.
Bänkarna kommer från den nu stängda Andreaskyrkan (Equmeniakyrkan) i Vaxholm.
Antependiet är av tillvaratagna textilier, gestaltat av Towe Wandegren (Ora et Labora Vestments), som också skapat mässhake och kalkkläde.
Kyrkotextilier skapade av textilkonstnär Birgitta Hollmer, donerade av församlingens tidigare kyrkoherde Anders Hollmer.
Dopfunt utlånad av Vaksala församling, Uppsala.
Knäfall inköpta från Ärentuna församling, Storvreta.
Nattvardsservis inköpt på auktion, skapad av silversmed från Stockholm.

KONSEKRATIONSKORS

I flera av församlingens kyrkor finns konsekrationskors, invigningskors.
Också i Mariakyrkan kommer det efter invigningen att finnas konsekrationskors. Korsen för Mariakyrkan skapas i lera av keramiker Jeanette Hiiri Marquart. Jeanette är utbildad vid Designskolan i Köpen-hamn och arbetar med struktur och kontraster; mellan form och yta, mellan det yttre och det inre. Mindre element blir byggstenar som låter föremål växa fram. Naturen är en evig källa för inspiration och det går inte att ta miste på hennes svenska uppväxt bland mossa och gran, som ofta återkommer och skildras i detalj i hennes konst.

 

 

ALTARTAVLA MED VIDEOVERK

Mariakyrkan invigs i en församling rik på kyrkligt kulturarv. I utformningen av Mariakyrkans altartavla var visionen att ta föra samman församlingens kyrkor, altartavlor, skulpturer, konst och föremål. Tanken väcktes att låta altartavlan utgöras av ett videoverk och på så sätt skapa en ny helhet.
Videoverket är skapat av Simon Kruse och Christoffer Lindgren. De har som frilansare genomfört ett antal filmprojekt tillsammans inom skilda genrer från musik till konstfilm. Simon är utbildad vid Biskops-Arnös dokumentärlinje och har tidigare arbetat med kyrka och kyrkligt kulturarv, som exempelvis i samband med jubileumsutställningen Himlen är här i Uppsala domkyrka 2014.

Syntolkning: Altartavla, triptyk med guldram. I ramarna videoverk som just på bilden visar Kristi himmelsfärd.
Altartavlan med videoverk i Mariakyrkan. Foto: Lagunda


Videoverket de skapat för Mariakyrkans altartavla rör sig mellan himmel och jord, med glimtar och brottstycken ur den stora berättelsen. Det kan också ses som en dokumentation av den kyrkliga konst som finns i församlingen och ett sätt att göra den tillgänlig. I verket knyts rum och tid samman vilket bidrar till att Mariakyrkan som ny samlingsplats förs in mitt i kulturarvet och allt det heliga som man kan känna och uppleva i de äldre kyrkorna.


Bildflödet är meditativt och lugnt. En enskild bild kan vid en första anblick uppfattas som en tavla, men när man återkommer med blicken en stund senare så har något hänt. Videoverket är monterat i ett altarskåp i trä i form av en triptyk, belagd med bladguld.

 

 

Vill du besöka Mariakyrkan?

Vi firar gudstjänst eller mässa här varje söndag klockan 10.00. 

Vi håller även öppet de flesta vardagar mellan 09-15. Välkommen in för att be en bön, tända ljus eller bara sitta och titta på vår altartavla. 

Hela året går det givetvis bra att boka dop, vigsel eller begravning i kyrkan. 

Vill du besöka kyrkan andra tider är du mycket välkommen att ta kontakt med församlingens expedition (0171-46 00 70, epost till lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se
för att få kontakt med någon som kan visa kyrkan.