Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Under coronapandemin påverkas möjligheterna till kyrkliga handlingar. Allmän information om vilka riktlinjer som gäller nu finns här på sidan. Om du planerar för dop, vigsel eller begravning, kontakta kansliet för mer specifik information.

Dop, vigsel och begravning under coronapandemin

Från mars månad 2020 gäller särskilda regler och rutiner för gudstjänster, dop och begravningar i församlingens kyrkor.

Lagunda församling följer Folkhälsomyndighetens och Svenska kyrkans riktlinjer. Det finns några grundregler för offentliga samlingar - och dit räknas även dop, vigsel och begravning i kyrkorna:

  • säkra avstånd om minst 1,5 m mellan deltagare måste kunna hållas;
  • samlingar i mindre lokaler måste anpassas efter hur många som ryms med dessa säkerhetsavstånd,
  • ett absolut maxtak om 50 personer gäller i stora lokaler och utomhus.
  • det måste finnas möjlighet till god handhygien på platsen. 

Kyrkorna här i Lagunda församling är små och det är svårt att upprätthålla säkra avstånd. Det som påverkar säkerheten är särskilt när det bara finns en väg in och ut, och om mittgången är så smal att människor kommer nära varandra vid alla förflyttningar. Det här blir tyvärr väldigt begränsande för Lagunda församling och flera av kyrkorna kommer inte att vara aktuella att använda förrän restriktionerna lättas.

För begravning gäller ytterligare riktlinjer (se sidan om begravning). Kontakta kansliet om du vill veta mer.

Inga uthyrningar av lokaler

Inga lokaler kan hyras ut under april-juni. Nysätra församlingshem är under renovering, Lillkyrkan i Giresta behövs för gudstjänster och Långtora församlingshem reserveras för borgerliga begravningar under denna tid.
Reservationen av Långtora för begravning gäller till slutet av augusti.   

---------------

Texten här nedanför gäller i normalläget. Om du till exempel planerar ett bröllop för 2021 är du varmt välkommen att läsa vidare.

---------------

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga – ibland svåra – situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje och sorg och kan, med sina ritualer och symbolhandlingar, vara till stöd och hjälp när våra liv förändras. Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden.

Välkommen att kontakta församlingens kansli för att boka dop, vigsel eller begravningsgudstjänst. Församlingens tio kyrkor är samtliga möjliga att boka året om, men det är viktigt att tänka på att flera av dem är små och saknar utrymningsvägar. Av brandsäkerhetsskäl är därför antalet personer i dessa kyrkor begränsat. Kansliet kan berätta mer om detta, samt om andra praktiska hänsyn kring tillgänglighet, tillgång till toaletter mm.

Kontakta kansliet

Telefontid för bokning är måndag-onsdag, klockan 9-12: 0171-46 00 70.
Det går också bra att skriva till lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Församlingshem och lokaler

För den som vill arrangera en samling i anslutning till dop, vigsel eller begravning finns det i dagsläget två församlingshem att tillgå: Långtora och Nysätra. Dessa bokas genom kansliet. Lagunda församling samverkar också några föreningar som har lokaler att hyra ut, och förmedlar gärna kontak till dessa.