Foto: Sofia Bergman

Dop, vigsel & begravning

I kyrkan firas gudstjänster vid livets stora händelser, i glädje och sorg. Välkommen att fråga, planera och boka dop, vigsel eller begravning.

Välkommen att kontakta församlingens kansli för att boka dop, vigsel eller begravningsgudstjänst. Församlingens tio kyrkor är samtliga möjliga att boka året om, men det är viktigt att tänka på att flera av dem är små och saknar utrymningsvägar. Av brandsäkerhetsskäl är därför antalet personer i dessa kyrkor begränsat. Kansliet kan berätta mer om detta, samt om andra praktiska hänsyn kring tillgänglighet, tillgång till toaletter mm.

Kontakta kansliet

Telefon 0171-46 00 70.
Det går också bra att skriva till lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.