Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga – ibland svåra – situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje och sorg och kan, med sina ritualer och symbolhandlingar, vara till stöd och hjälp när våra liv förändras. Guds kärlek och omsorg omfattar alla människor i livets olika skeden.

Välkommen att kontakta församlingens kansli för att boka dop, vigsel eller begravningsgudstjänst. Församlingens tio kyrkor är samtliga möjliga att boka året om, men det är viktigt att tänka på att flera av dem är små och saknar utrymningsvägar. Av brandsäkerhetsskäl är därför antalet personer i dessa kyrkor begränsat. Kansliet kan berätta mer om detta, samt om andra praktiska hänsyn kring tillgänglighet, tillgång till toaletter mm.

Kontakta kansliet

Telefontid för bokning är måndag-onsdag, klockan 9-12: 0171-46 00 70.
Det går också bra att skriva till lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Församlingshem och lokaler

För den som vill arrangera en samling i anslutning till dop, vigsel eller begravning finns det i dagsläget två församlingshem att tillgå: Långtora och Nysätra. Dessa bokas genom kansliet. Lagunda församling samverkar också några föreningar som har lokaler att hyra ut, och förmedlar gärna kontak till dessa.