Foto: Sofia Bergman

Dop, vigsel & begravning

I kyrkan firas gudstjänster vid livets stora händelser, i glädje och sorg. Välkommen att fråga, planera och boka dop, vigsel eller begravning.

Välkommen att kontakta församlingens kansli för att boka dop, vigsel eller begravningsgudstjänst. Församlingens tio kyrkor är samtliga möjliga att boka året om, men det är viktigt att tänka på att flera av dem är små och saknar utrymningsvägar. Av brandsäkerhetsskäl är därför antalet personer i dessa kyrkor begränsat. Kansliet kan berätta mer om detta, samt om andra praktiska hänsyn kring tillgänglighet, tillgång till toaletter mm.

Kontakta kansliet

Telefon 0171-46 00 70.
Det går också bra att skriva till lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

 

Dop - välkommen i Guds familj

"Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan." Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Vigsel - tro, hopp och kärlek

Det är en glädjens dag när två människor vill dela sina liv med varandra. Att ingå äktenskap är att be för att kärleken alltid ska finnas mellan oss. All kärlek har ytterst sitt ursprung i Gud.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.