Foto: Teddy Törnlund för Lagunda församling

Fröslunda kyrka

Fröslunda kyrka är från medeltiden med är inuti mycket präglad av en ombyggnation i barockstil på 1700-talet. Hela koret inreddes i barock, med predikstolen placerad över altaret. Orgeln är en klenod byggd 1520, ombyggd på 1700-talet och flyttad till Fröslunda kyrka 1819.

Fröslunda socken finns nedtecknad i dokument från början av 1300-talet. Bland annat gjorde ärkebiskopen en visitation i kyrkan år 1303. Av denna äldsta kyrka finns inga byggnadsdetaljer bevarade, så vitt man vet. Däremot finns i kyrkan ett flertal träskulpturer från denna tidiga kyrka.

Den nuvarande kyrkan är byggd av kullersten på senare delen av 1400-talet, med vissa byggnadsdetaljer i tegel. Flera gånger har kyrkan behövt renoveras, eftersom den är byggd på moränmark som gör grunden ostadig. För att kyrkan inte skulle rasa tvingades man renovera i mitten av 1700-talet, och så om igen redan 1816. Då togs de tunga medeltida valven ned, och kyrkan fick i stället ett innertak av trä så att belastningen på murarna skulle minska. Nya renoveringar följde sedan tätt fram till dess att grunden förstärktes ordentligt på 1930-talet. Ändå har kyrkans yttre inte ändrats mycket under alla dessa projekt.

Inne i kyrkan finns en stor kontrast mellan den medeltida karaktären i långhuset och korets inredning i rokoko som tillkom 1762. Predikstolen är placerad ovanför altaret för att sätta predikan och ordet i centrum, enligt tidens ideal. Till predikstolen leder två murade trappor, den täcks av en förgylld baldakin, och på pelare invid trappan sitter två knubbiga änglar med lockigt hår. Bildhuggare var mäster Magnus Granlund.

Träskultupturerna i kyrkan är mestadels från högmedeltid. Några av dem har troligen ingått i äldre skulturuppsatser.

Dopfunten är från 1400-talet, och införskaffades förmodligen när den nya kyrkan byggdes. I stilen är den dock äldre, och påminner mer om de dopfunter som skapades på 1200- och 1300-talen.  Kyrkan har kronor och ljusarmar från 1500- och 1600-talen.

Kyrkans klockstapel står på en höjd bakom kyrkan. Den uppfördes 1752, och klockorna är från 1706 respektive 1829.

Den unika orgeln i Fröslunda kyrka

Orgeln inköptes 1819 från Kumla kyrka. Den byggdes (troligen) 1520 och är med det en av Sveriges äldsta orglar. Av den ursprungliga orgeln finns fasaden bevarad, medan orgelverket byggts om ett flertal gånger. Bakom fasaden finns idag Daniel Stråhles orgelverk från 1738, där orgelbyggaren använt sig av ett gammalt, kanske delvis ursprungligt, pipmaterial som redan före Stråhles tid hade omarbetats flera gånger.

Efter större restaurering 1997 har orgeln återfått sin disposition från 1738 där de två rekonstruerade stämmorna Quinta 3' och Scharf III chor har nytillverkats med samma metoder och på samma sätt som Stråhle en gång gjorde. Stråhles bälg som saknades återfanns och är nu åter placerad vid orgelns södra gavel. Orgelns nya klaviatur har tillverkats med kort oktav.

Disposition

  • Gedackt 8'
  • Principal 4'
  • Quinta 3'
  • Octava 2'
  • Scharf III-chor

Vill du besöka Fröslunda kyrka?

I Lagunda församling finns tio kyrkor, och det är inte möjligt att ha kontinuerlig verksamhet i alla tio året om. 

Hela året går det givetvis bra att boka dop, vigsel eller begravning i kyrkan. Observera att det under rådande omständigheter inte är någon värme i kyrkan.
Läs mer här!

Vill du besöka kyrkan är du mycket välkommen att ta kontakt med församlingens expedition (0171-46 00 70, epost till Lagunda församling
för att få kontakt med någon som kan visa kyrkan.