Palveleva puhelin / Finska telefonjouren

Om du behöver samtala om din livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan dig finskspråkig själavård via telefon, Palveleva puhelin.

Ruotsin kirkon palveleva puhelin

Sinulla on mahdollisuus puhua luottamuksellisesti ja
nimettömänä oman elämäsi kysymyksistä soittamalla
Ruotsin kirkon palvelevaan puhelimeen. Tehtävään koulutetut päivystäjät, joilla on vaitiolovelvollisuus ottavat vastaan puheluita vuoden jokaisena iltana klo 21 – 24. Palvelevan puhelimen numero on: 020-26 25 00.

Svenska kyrkans finska telefonjour, Palveleva puhelin, är öppen varje kväll kl 21–24 för alla som vill samtala om sin livssituation på finska. Verksamheten bygger på anonymitet från bägge håll. Samtalen sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria.

De frivilliga medarbetarna i jouren erbjuder samtalshjälp, men ingen terapi, expertråd eller färdiga lösningar. Trosfrågor diskuteras endast, om den som ringer själv önskar det. Samtliga medarbetare har fått grundutbildning i samtalshjälp och får kontinuerlig handledning och fortbildning.

 

"Palveleva puhelin" är inte publicerad