Foto: Michael Hjeldt/IKON

Gravskötsel

En vacker begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick.

Gravplatsen anläggs och sköts enligt de bestämmelser som följer med gravbrevet. 

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen sköts och är i ordnat och värdigt skick, det vill säga att den bland annat hålls fri från ogräs. Om gravplatsen blir uppenbart vanvårdad kan den återtas.

Gravskötselavtal

Kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa till med skötsel av gravar och planteringar. Då tecknas ett gravskötselavtal på ett eller flera år.

För information om detta samt hjälp och råd om gravskötsel, plantering och teckning av avtal så är du alltid välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Det går att beställa färdiga paket med vår-, sommar- eller höstblommor.

Läs mer i Gravskötselfolder 2022.

Ladda ned folder om gravskötsel och taxor