Vacker gravsten på kyrkogård.
Foto: Lagunda församling /Sofia Imberg Kelhoffer

Gravstenar

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. Gravstenen kan utföras i olika material.

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. Gravstenen kan utföras i olika material.

Eftersom kyrkogårdarna är en del av kulturarvet kan det inom vissa områden, så kallade kvarter, på kyrkogårdarna finnas särskilda bestämmelser om hur gravstenar får utformas och placeras. Detta bör man särskilt tänka på då man väljer gravplats. Vid kontakt med kyrkogårdsförvaltningen kan man särskilt ta upp vilka önskemål som finns, så kan de bistå med information. Anhöriga bör ta god tid på sig och noga tänka igenom de möjligheter som finns.

Man måste ansöka om tillstånd för att få sätta upp en gravsten och för att lägga till text på den, t ex vid ett ytterligare dödsfall. Om en stenhuggerifirma anlitas så ordnar de med en ansökan till Kyrkogårdsförvaltningen. Om man önskar flytta en gravsten till en annan gravplats eller helt ta bort den från gravplatsen behövs en skriftlig ansökan. Kyrkogårdsförvaltningen ger gärna mer information.

Gravanordningen är gravrättsinnehavarens egendom och denne har fullt ansvar för stenens skick samt att den är säkert monterad och placerad.
Det finns flera företag som kan anlitas, och det är även möjligt att själv montera gravstenen. Oavsett om det är privatperson eller entreprenör som utför arbetet ska församlingens monteringsbestämmelser för gravvårdar följas. Kyrkogårdsförvaltningen kan även bistå med mer information.