Syntolkning: vitt kors mot mörkt trä. Text "inför helgen".
Foto: congerdesign/Pixabay

Inför helgen

Inför helgen varje vecka - tankar inför helgen, bön och texter.

Vare sig du ska fira gudstjänst hemma, vill förbereda dig innan du går till kyrkan eller vill följa kyrkoårets rytm i ditt liv kan materialet på denna sida vara en hjälp på vägen. Här finns texterna för söndagen, en länk till Tankar inför helgen som publiceras för hela Svenska kyrkan och ibland ytterligare material. 

Tankar inför helgen

Präster funderar över kommande söndags texter

Till Svenska kyrkans blogg

Året i kyrkan

Året i kyrkan börjar första advent och avslutas på domssöndagen. Söndagar och helgdagar speglar livet genom berättelser om Jesu liv, död och uppståndelse. Här ryms glädje, sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp.

Syntolkning: uppslagen bibel, ljus bakgrund. Ett kors kan anas.

Fira enkel gudstjänst hemma

En gudstjänst kan firas på många sätt, också i enkelhet hemma. I dessa dagar är det ett bra alternativ, eller kanske det enda alternativet. Här finns en ordning för enkel gudstjänst.