Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlemskap

Du som är medlem i Lagunda församling kan fira gudstjänst, vara med i många aktiviteter, engagera dig, och hitta gemenskap tillsammans med andra. Som medlem bidrar du också till verksamheter som betyder mycket för många. Tack för ditt stöd!

Du bidrar till att Lagunda församling kan vara...

... en kyrka för barn och familjer

Familjer ser ut på olika sätt, och alla ryms på Kyrkis. Det är ett sammanhang där man får komma som man är och vara sig själv. Finna gemenskap och hitta tid för samtal. Eller laga mat, pyssla, leka, sjunga och fira andakt, allt efter ålder och humör. Varje måndag är det Öppen förskola, varje tisdag Babykyrkis för de minsta och Kyrkis med tema pilgrim för skolbarn. Några gånger per termin bjuder vi in till verksamhet för hela familjen. Välkommen att vara med!

... en kyrka för ungdomar och konfirmander

För många unga som är på väg in i vuxenvärlden är kyrkan en trygg plats att växa och utvecklas. En plats för svåra frågor, för utmaning, för skratt och gemenskap. En plats att hitta sig själv och sin tro. En plats där man blir sedd, tagen på allvar och får bidra. I vår församling finns regelbunden verksamhet och gudstjänster för och med ungdomar och konfirmander. Och ett gudstjänstliv där alla åldrar ryms.

... en kyrka för vuxna

I församlingen finns verksamhet av många olika slag som i första hand riktar sig till vuxna. Öppet hus en måndag per månad med olika gäster lockar många och är en fin träffpunkt. De sex syföreningarna erbjuder fin gemenskap och möjlighet att vara engagerad för sin kyrka. Alla äldre i församlingen som fyller jämnt inbjuds till födelsedagskalas som blir väldigt uppskattade. Fredagarnas gudstjänster på Liljegården betyder mycket för många. Och många hittar gemenskap, glädje och inspiration i kyrkokören,
i Våga sjunga och i damkören Voices of Ladies. Välkommen du också!

... en kyrka som består genom generationer

Lagunda församling har ett stort kulturarv att förvalta i form av våra tio vackra kyrkor. De bär på historia och är länkar till tidigare generationer. Var och en av kyrkorna är unik. Allt ansvar för underhåll av kyrkorna ligger på församlingen. Våra vackra gamla kyrkor kräver underhåll och måste tas om hand som de kulturskatter de är. Du är med och bidrar till det.

... ett rikt gudstjänstliv

Vi människor är olika. Våra behov,  våra sätt att uttrycka vår tro, och sätten som vi vill fira gudstjänst ser olika ut. Därför firas också de regelbundna gudstjänsterna i församlingen på olika sätt. I veckoprogrammet under terminerna ryms varje vecka gudstjänst på Liljegården,veckomässa och högmässa - och dessutom andakter i de olika verksamheterna. Dessutom firas temagudstjänster och psalmsångsgudstjänster vissa söndagar. Under sommaren firar vi gudstjänst varje söndag och vid jul och påsk finns gudstjänster som leder oss genom helgens texter och händelser. Välkommen att vara med!

... en kyrka som bär

När livet förändras, när det händer omvälvande saker, när tillvaron inte längre är självklar, när frågorna hopar sig - då finns också kyrkan här. Du är alltid välkommen att boka in samtal med någon av prästerna i församlingen. Du kan ringa 112 mitt i natten till jourhavande präst som samordnas nationellt. Du kan vända dig till kyrkans familjerådgivning, eller till finska telejouren. Allt detta kan du läsa om på sidan Samtalsstöd.  
Det finns alltid någon som lyssnar, om du vill. Och som ber för den som behöver.

... en kyrka som finns i samhället och i världen

Kyrkan är inte fristående från samhället i övrigt. Kyrkans uppgift är att stå på de svagas sida och att bidra till ett öppet och inkluderande samhälle. Med utgångspunkt i den kristna tron vill vi ta vårt ansvar för miljö, rättvisa och solidaritet - både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan i utlandet finns för svenskar som vistas utomlands längre eller kortare perioder och är ett stöd för många. Och Svenska kyrkans internationella arbete är en av Sveriges största internationella organisationer som med hjälp av gåvor och bidrag gör stor skillnad i många människors liv.

Genom medlemskapet bidrar du till allt detta. Tack.

 

Välkommen!

Det är lätt att bli medlem! Skicka ett brev med dina personuppgifter till Lagunda församling, Ängsvägen 9, 749 60 Örsundsbro så ordnar vi det. Glöm inte underteckna brevet!

Vill du bli medlem?

E-posta till Lagunda församling, eller ring 0171-46 00 70.

Du är mycket välkommen att höra av dig om du har frågor om vad det innebär att vara medlem i Svenska kyrkan och Lagunda församling.

Har du frågor om medlemskapet?