Foto: Linda Mickelsson/IKON

Medlemmar gör skillnad

Du som är medlem i Lagunda församling gör skillnad. Du själv kan fira gudstjänst, vara med i många aktiviteter, engagera dig, och hitta gemenskap. Som medlem bidrar du också till att göra skillnad för många andra.

Du bidrar till att Lagunda församling kan vara...

... en kyrka för barn och familjer

Familjer ser ut på olika sätt, och alla ryms i kyrkan. Hit får man får komma som man är och vara sig själv. Finna gemenskap och hitta tid för samtal. Varje måndag är det Öppen förskola, varje tisdag Babykyrkis för de minsta och på onsdag Minikyrkis för 1-3 år. Skolbarn träffas på måndagar (juniorer, åk 2-) och tisdagar (miniorer och barnkör, åk F-1). En söndag/månad är det Familjesöndag med skapande aktivitet, familjegudstjänst och kyrkfika. 

... en kyrka för ungdomar och konfirmander

För många unga som är på väg in i vuxenvärlden är kyrkan en trygg plats att växa och utvecklas. En plats för svåra frågor, för utmaning, för skratt och gemenskap. En plats att hitta sig själv och sin tro. En plats där man blir sedd, tagen på allvar och får bidra. I vår församling finns regelbunden verksamhet och gudstjänster för och med ungdomar och konfirmander. Och ett gudstjänstliv där alla åldrar ryms.

... en kyrka för vuxna

I församlingen finns verksamhet av många olika slag som i första hand riktar sig till vuxna. Samtalsgrupp om Bibel och tro, meditation/ordlös bön/andlig vägledning, syföreningar, kulturprogram, lunchföredrag... Särskilt fredagarnas gudstjänster på Liljegården kan lyftas fram. Många hittar gemenskap, glädje och inspiration i sång: i kyrkokören, Våga sjunga, manskören och Voices. 

... en kyrka som består genom generationer

Lagunda församling har ett stort kulturarv att förvalta i form av våra tio vackra kyrkor. De bär på historia och är länkar till tidigare generationer. Var och en av kyrkorna är unik. Allt ansvar för underhåll av kyrkorna ligger på församlingen. Våra vackra gamla kyrkor kräver underhåll och måste tas om hand som de kulturskatter de är. Du är med och bidrar till det.

... ett rikt gudstjänstliv

Vi människor är olika. Våra behov,  våra sätt att uttrycka vår tro, och sätten som vi vill fira gudstjänst ser olika ut. Därför firas också de regelbundna gudstjänsterna i församlingen på olika sätt. Varje söndag firas högmässa/mässa på plus 1-2 ytterligare gudstjänster, dessutom veckomässa, gudstjänst på Liljegården och andakter i de olika verksamheterna. Under sommaren öppnas en kyrka i taget som veckans sommarkyrka med andakter och gudstjänster, förutom söndagens högmässa/mässa och gudstjänst, och vid alla större helger firas gudstjänster runt om i församlingens alla kyrkor. 

... en kyrka som bär

När livet förändras, när det händer omvälvande saker, när tillvaron inte längre är självklar, när frågorna hopar sig - då finns också kyrkan här. Du är alltid välkommen att boka in samtal med någon av prästerna i församlingen. Du kan ringa 112 mitt i natten till jourhavande präst som samordnas nationellt. Allt detta kan du läsa om på sidan Samtalsstöd.  Det finns alltid någon som lyssnar, om du vill. Och som ber för den som behöver.

... en kyrka som finns i samhället och i världen

Kyrkan är inte fristående från samhället i övrigt. Kyrkans uppgift är att stå på de svagas sida och att bidra till ett öppet och inkluderande samhälle. Med utgångspunkt i den kristna tron vill vi ta vårt ansvar för miljö, rättvisa och solidaritet - både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan i utlandet finns för svenskar som vistas utomlands längre eller kortare perioder och är ett stöd för många. Och ACT Svenska kyrkan är en av Sveriges största internationella organisationer som med hjälp av gåvor och bidrag gör stor skillnad i många människors liv.

Genom medlemskapet bidrar du till allt detta. Tack. 

vill du veta mer?

 

Du är mycket välkommen att höra av dig om du har frågor om vad det innebär att vara medlem i Svenska kyrkan och Lagunda församling.

E-posta till Lagunda församling, eller ring 0171-46 00 70.

 

Vill du bli medlem?

Det är lätt att bli medlem! Skicka ett brev med dina personuppgifter till Lagunda församling, Ängsvägen 9, 749 60 Örsundsbro så ordnar vi det. Glöm inte underteckna brevet!

Välkommen!