Kulla kyrka

Kulla kyrka ligger vacker på en höjd. Runstenar från 1000-talet berättar om att bygden tidigt blev kristnad. Åtminstone sedan 1200-talet har en stenkyrka funnits på platsen. Den byggdes om och till för att få sin nuvarande utformning på 1400-talet då stjärnvalven slogs, vapenhuset byggdes och tornet fick en klockvåning av tegel.

Kulla kyrka ligger vacker på en höjd. Runstenar från 1000-talet berättar om att bygden tidigt blev kristnad. När den första kyrkan byggdes i Kulla är okänt, men åtminstone sedan 1200-talet har en stenkyrka funnits på platsen. Bygden var en typisk lantbruksbygd och redan i dokument från 1341 kallas socknen Bondekulla, för att skilja Kulla från näraliggande Biskopskulla.

Kyrkan från 1200-talet hade troligen ett lågt och smalt kor, kanske som Yttergrans kyrka. Kyrkan byggdes om och till, bland annat med ett kraftigt romanskt torn, för att få i princip sin nuvarande utformning på 1400-talet då stjärnvalven slogs, vapenhuset byggdes och tornet fick en klockvåning av tegel. De vackra valven har dekorerats med en fyrklöverstjärna och en korsstjärna i långhusets valv, och en Sturestjärna i korvalvet.

Under 1500-talet byggdes den nuvarande sakristian, och under 1600- och 1700-talen gjordes endast mindre förändringar. 1832 blev däremot kyrkan ljusare både ut- och invändigt när nya fönster togs upp samtidigt som kyrkan blev”så utan som innan brukslagen och hvitlimmad”. 

Den äldre kyrkans sydportal leder in i långhuset. Här finns den ursprungliga tunga dörren med medeltida eleganta järnbeslag. Ett originellt inslag i Kulla kyrka är bänkarna och predikstolen från 1627-29. Mästaren bakom dessa är en Jöns snickare, förmodligen bosatt i trakten, som skapat både uttrycksfulla och dekorativa bilder med bland annat fabeldjur, ornament, kyrkbilder och geometriska utsmyckningar.

En gång fanns i 1400-talskyrkan ett altarskåp, troligen ett svenskt arbete från 1450-75. Av detta finns idag endast kvar några lösa bilder som hänger på södra korväggen. På norra korväggen finns en Kristusbild, en gång en del av ett triumfkrucifix, troligen 1200-tal och eventuellt medfört från den första stenkyrkan, liksom kyrkans dopfunt från 1200-talet. I koret finns också en prästbänk från 1500-talet och en medeltida korklocka.

Dopfunten i Kulla kyrka har en fot från 1200-talet av gotländsk kalksten, med fyra ansikten. Dopfuntens övre del är från 1950-talet. Dopfunten var 2014 utlånad till utställningen Himlen är här i Uppsala domkyrka.

När Hjälstaholms pastorat bildades 1866 genom kungligt påbud var tanken att Kulla kyrka skulle stängas men Kullaborna fortsatte att ta hand om sin kyrka. 1949-50 kunde den renoveras grundligt. I samband med renoveringen iordningställdes ett doprum, ett baptisteri, i tornets bottenvåning. I detta doprum är dopfunten från 1200-talet placerad. I en monter i baptisteriet finns också ett vackert antependium som skänktes till kyrkan 1642. 

Vill du besöka Kulla kyrka?

I Lagunda församling finns tio kyrkor, och det är inte möjligt att ha kontinuerlig verksamhet i alla tio året om. 

I Kulla kyrka firas under året helgsmålsbön vissa lördagar, och i övrigt används kyrkan främst under jul-, nyår och trettondedagstid, samt under sommaren.

Vill du besöka kyrkan är du mycket välkommen att ta kontakt med församlingens expedition (0171-46 00 70, epost till Lagunda församling för att få kontakt med någon som kan visa kyrkan.

Hela året går det givetvis bra att boka dop, vigsel eller begravning i kyrkan.

Hitta hit

Kulla kyrka ligger i den östra delen av Lagunda församling.
Den som kommer söderifrån på väg 55 kan några kilometer söder om Örsundsbro följa skyltning mot Hjälsta, och därefter vidare skyltning mot Kulla, alternativt inne i centrala Örsundsbro följa skyltning mot Giresta och därefter mot Fittja och sedan Kulla. Alla kyrkor finns inprickade på en karta, med koordinater för gps: Karta Lagunda församling