Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Konfirmandtid och konfirmation

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan följa en konfirmandgrupp som träffas regelbundet under ett läsår, eller så åker du på ett konfirmationsläger med en inriktning som intresserar dig. Här i Lagunda församling träffas vi vecka, och har dessutom flera läger under konfirmandtiden. Du kan få veta mer om det på sidan Konfirmand i Lagunda.

De som leder gruppen under konfirmationstiden är präster, pedagoger, musiker och unga ledare från kyrkan, och de är nyfikna på dig och vad du funderar på. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST

Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Några moment ingår alltid i en konfirmationsgudstjänst: redovisning, trosbekännelse, bön om välsignelse för konfirmanderna och en sändning då konfirmanderna sänds ut i världen.

Konfirmeras som vuxen, eller på ett annat språk

Det är aldrig för sent för att konfirmeras, men konfirmandtiden kommer att utformas annorlunda. Kontakta församlingen för att få veta mer!

Om du vill konfirmeras på samiska, finska eller teckenspråk, eller har särskilda behov, finns det läger och konfirmationsläsning för dig i Svenska kyrkan. Du kan läsa mer om konfirmation på Svenska kyrkans gemensamma sidor - länkar finns här nedanför.