Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

En frälsarkrans ligger runt en folder och en bibel

Välkommen som konfirmand i Lagunda församling!

Vi hoppas att du vill ta chansen att vara konfirmand i Lagunda församling. Det ger dig möjligheten att få veta mer om Jesus Kristus och kristen tro. Konfirmationsåret 2022-2023 startar i september 2022 och avslutas med konfirmation i slutet av juni 2023. Är du född 2008 eller tidigare är du välkommen att vara med!

Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Konfirmandtid och konfirmation

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Du kan följa en konfirmandgrupp som träffas regelbundet under ett läsår, eller så åker du på ett konfirmationsläger med en inriktning som intresserar dig. Här i Lagunda församling träffas vi vecka, och har dessutom flera läger under konfirmandtiden. 

De som leder gruppen under konfirmationstiden är präster, pedagoger, musiker och unga ledare från kyrkan, och de är nyfikna på dig och vad du funderar på. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST

Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Några moment ingår alltid i en konfirmationsgudstjänst: redovisning, trosbekännelse, bön om välsignelse för konfirmanderna och en sändning då konfirmanderna sänds ut i världen.

Konfirmeras som vuxen, eller på ett annat språk

Det är aldrig för sent för att konfirmeras, men konfirmandtiden kommer att utformas annorlunda. Kontakta församlingen för att få veta mer!

Om du vill konfirmeras på samiska, finska eller teckenspråk, eller har särskilda behov, finns det läger och konfirmationsläsning för dig i Svenska kyrkan. Du kan läsa mer om konfirmation på Svenska kyrkans gemensamma sidor - länkar finns här nedanför.

 

Konfirmeras på andra språk

Svenska kyrkan erbjuder konfirmation på samiska, finska och teckenspråk i olika delar av landet.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.

Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.