Kultur och kulturarv

Kyrkorna i församlingen både är och rymmer ett rikt kulturarv. Välkommen att upptäcka det vid visningar och evenemang av olika slag.

Lagunda församling är rikt välsignad med vackra kyrkor. Här ryms kulturarv från århundraden. Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänster samt för visningar och evenemang, ibland i egen regi och ibland i samverkan med exempelvis Fjärdhundraland

Många aktiviteter har fått ta paus eller skjutas på framtiden med anledning av covid-19. Det som ändå genomförs är givetvis anpassat efter restriktioner med säkra avstånd och begränsat antal deltagare.