Lagunda församling

Prata med oss

Kontakt

Lagunda församling Besöks- och postadress: Ängsvägen 8, 74960 Örsundsbro Telefon: +46(171)460070 E-post till Lagunda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt och gravbrev

När grav upplåts, är det den avlidnes närmaste anhöriga som får rätten till graven och ansvaret för graven. Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev.


Gravrätter som utfärdas idag gäller i 25 år. Gravrätten kan därefter förlängas. Om innehavaren inte önskar behålla gravrätten, kan den överlåtas på annan närstående eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.

Gravbrev

Som ett bevis på gravrätten utfärdas ett gravbrev. I gravbrevet står angivet vem som har rätt till graven, hur lång tid gravrätten gäller och vilka regler som gäller för gravplatsen.

Vid gravrättsinnehavarens död ärvs gravrätten på samma sätt som annan egendom om inget annat avtalats. Men detta sker inte automatiskt. Det är därför viktigt att informera kyrkogårdsförvaltningen om vem som skall bli ny gravrättsinnehavare. Det är också viktigt att anmäla adressändringar till kyrkogårdsförvaltningen.

Det är gravrättsägaren som har skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Den som vill ha hjälp med att hålla graven i fint skick kan teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Läs mer om gravskötsel.