Foto: Nyréns Arkitekter

Om Andrum utekapell

Lagunda församling finns med i ett projekt för ett flyttbart heligt rum som möjliggör gudstjänster och samlingar utomhus. Projektet har beviljats innovationsstöd från Vinnova. Andrum utekapell står vid Fröslunda kyrka.

Lagunda församling och Nyréns arkitektbyrå har ett gemensamt projekt för ett portabelt kapell där människor kan samlas också med de begränsningar som kommit med covid-19. Små, historiska och antikvariskt känsliga kyrkor fungerar inte för samlingar eller gudstjänster i nuläget. Det påverkar inte minst dop, vigslar och begravningar. Människor kommer mitt i sorgen att ställas inför det faktum att de inte kan få ha begravningsceremonier för deras bortgångna familjemedlem i familjekyrkan. 

Lagunda församling medverkar i projektet med utgångspunkt att människor inte minst i tider av kris behöver få tillgång till kyrkor, traditioner och kulturarv, och att det därför kan finnas behov av alternativa lösningar. Kapellet Andrum kan vara en sådan lösning. Det är en portabel och avskalad konstruktion som inte ersätter kyrkobyggnader utan fungerar som komplement som möjliggör användning av också de små kyrkorna – om än på förändrade sätt – i stället för att människor ska tvingas välja bort dem helt av praktiska skäl. 

andrum utekapell vid Fröslunda kyrka

Utekapellet finns placerat vid Fröslunda kyrka. Prototypen är helt flyttbar och medför inga permanenta ingrepp i kyrkogårdens miljö eller utformning. En inspirationskälla för utformningen har varit trädcirkleln ”Apostlarundeln” på Taxnäs gård i just Fröslunda, och en annan det ekumeniska klostret i Taizé. 

Projektet har fått snabb finansiering som ett innovationsprojekt genom Vinnova. Detta offentliggjordes den 1 juni.

Andrum utekapell invigdes den 9 juli. Det används för högmässor och mässor varje vecka under sommar och tidig höst och ger möjlighet till säkra begravningar. 

Motivering från Vinnova

”Projektet har identifierat ett behov av nya typer av andliga mötesplatser, när de befintliga rummen inte är lämpliga att använda. Projektet samlar aktörer med kompetens att genomföra projektet samt med god förankring i målgruppen. Om projektet lyckas kan det väntas få bred användning för olika typer av samlingsplatser”.