Foto: David Thunander

Andrum utomhuskapell

Andrum utomhuskapell har kommit till mitt under - och på grund av - coronapandemin. Här kan människors andliga och psykiska hälsa få utrymme utan att den fysiska hälsan riskeras.

Information about Andrum/Room for thought

Andrum - Room for thought IN ENGLISH

Andrum utomhuskapell är ett unikt kapell som kommit till mitt under coronatid för att svara mot de nya behov som uppstått genom pandemin.

När vanliga mötesplatser - som till exempel Lagunda församling många vackra, gamla och små kyrkor - inte fungerar för säkra möten behövs nya lösningar. Lagunda församling fick tillsammans med Nyréns arkitekter medel från Vinnova för att uppföra utomhuskapellet. Här kan dop, bröllop och begravningar hållas också i coronatid, och människor får mötas till gudstjänster och konserter.

Människors hälsa består av flera aspekter, och med hjälp av Andrum utomhuskapell kan människors andliga och psykiska hälsa få sitt samtidigt som den fysiska hälsan inte äventyras. 

I Andrum utomhuskapell har gudstjänst firats varje helg sedan det invigdes i juli 2020, och dessutom dop, vigsel och begravning.