Foto: Eva Axbarr /IKON

Konfirmander och unga

Som konfirmand får du chans att fundera på livet, på tro, på sorg, på Gud, på ondska och på vad det är att vara en bra människa. Du kan sedan fortsätta utforska Gud, dig själv och världen - som ung är du en viktig del i kyrkan både i dag och i morgon.

Oavsett om du är konfirmerad eller inte finns det en plats i kyrkan för dig som är ung. Du är välkommen att utforska kristen tro, lära dig mer om Gud och vara med och ta ansvar på olika sätt.

Det vanliga är kanske att engagemanget startar under konfirmationstiden, och att man går vidare som ung ledare. Men vem säger att det måste vara så? Det finns möjlighet att både få undervisning, döpas och konfirmeras både som tonåring, som ung vuxen eller som äldre vuxen. Kontakta någon av församlingens präster om du vill veta mer om undervisning, dop och konfirmation.

Inom Svenska kyrkan finns också ett engagemang för skapelsen, för miljö och rättvisa. Det finns olika grupper också i Lagunda församling som arbetar till exempel med insamlingsprojekt för ACT Svenska kyrkan som är en av Sveriges största insamlingsorganisationer. Här finns många olika sätt att engagera sig - du kan göra skillnad! 

Ta kontakt med Johanna som är församlingens pedagog om du funderar på hur du kan vara mer och göra världen lite bättre.

Ung i kyrkan

Du som är konfirmerad har möjlighet att fortsätta att utveckla din tro, ta ansvar och samtidigt träffa vänner och skapa nya kontakter. Vill du vara ung ledare, ta ansvar i gudstjänster, vara värd i sommarkyrkan eller komma till ungdomskvällar?