Lagunda församling

Prata med oss

Kontakt

Lagunda församling Besöks- och postadress: Ängsvägen 8, 74960 Örsundsbro Telefon: +46(171)460070 E-post till Lagunda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Holms kyrka

Holms kyrka uppfördes 1678, som sockenkyrka i Holms församling och slottskyrka till Sjöö slott beläget bortom kyrkan. Kyrkan brann 1723 men kunde återinvigas några år senare. Interiören är till största delen 1700-tal . Holms kyrka stod öde på 1900-talet och förföll. Bland annat nyttjades den som spannmålsmagasin. 1950 kunde kyrkan återinvigas efter restaurering.


Holms kyrka uppfördes 1678, som sockenkyrka i Holms församling och slottskyrka till Sjöö slott beläget bortom kyrkan. Namnet Holm kommer troligen av holme, och syftar på att området länge var en ö i Mälaren. Kristendomen kom tidigt till denna lilla ö, vilket framgår av en runsten utanför kyrkan. Att det fanns en kyrka i Holm 1209 är känt genom brev till församlingen från dåvarande ärkebiskopen. Rester av denna kyrka återfinns i murarna idag, men inget föremål från den medeltida kyrkan finns bevarat. Enligt traditionen ska den medeltida kyrkan ha förstörts av en brand.

Närheten till Sjöö slott har spelat en stor roll i Holms kyrkas historia. Ägaren till Sjöö slott var länge kyrkans patronus. Första gången Sjöö nämns i böckerna var 1409 och det finns tydliga förteckningar över de olika ätter som stått som ägare. Från 1600-talet är Sjöö slott i ätten Stenbocks ägo, och det är Johan Gabriel Stenbock som på 1670-talet uppför slottet som det ser ut idag, och som även 1678 låter bygga om (eller upp, om kyrkan eventuellt förstörts av brand) Holms kyrka. 

Arkitekt 1678 var troligen Tessin d.ä. som även ritade Sjöö slott vid samma tid. Stilistiskt stämmer också tanken om Tessin d.ä. som arkitekt eftersom drag från andra kyrkor ritade av Tessin går igen också i den lilla kyrkan i Holm. Om stilen sägs det att Tessin "förenade romersk barock med sval nordisk klassicism". Intressant är att altaret och predikstolen ritades av den kände Burchart Precht, som bland mycket annan kyrkokonst skapat Uppsala domkyrkas predikstol. Tyvärr brann Holms kyrka redan 1723 och då förstördes både predikstol och altaruppsats.

Magnus Gabriel de la Gardie som då är ägare till Sjöö slott låter återuppbygga kyrkan, som åter är i bruk vid en ärkebiskopsvisitation 1735. Man försöker att i stor utsträckning återuppbygga kyrkan som före branden. Interiören byggs däremot om, och får tydlig karaktär av 1700-tal. Kyrkan får en s.k. altarpredikstol där predikstolen är placerad över altaret för att markera ordets och predikans betydelse i gudstjänsten. Nybyggnation av altarpredikstolar förbjöds i slutet av 1800-talet och de är relativt ovanliga, även om det finns ytterligare en altarpredikstol i Lagunda församling, i Fröslunda kyrka. Ännu mera ovanligt är att man vid införskaffandet av en orgel till kyrkan år 1752 lät placera orgeln över altarpredikstolen. Ett fåtal exempel finns på detta på andra håll, bland annat i Röros kyrka i Norge. Orgelfasaden dekorerades med donatorernas adelsvapen. Tyvärr är orgeln idag helt obrukbar.

År 1822 var oturen åter framme och kyrkan träffades av ett blixtnedslag. Ett centraltorn som återuppbyggts efter den tidigare branden 1723 förstördes helt liksom kyrkans tak.

Holm och Kulla var ett pastorat med Holm som huvudkyrka, från medeltid fram till 1878. Därefter ingick församlingen i Hjälstaholms pastorat. Vissa förändringar gjordes i kyrkan, och bland annat invigdes en ny orgel år 1889. Folkmängden i församlingen minskade snabbt vilket gjorde att kyrkan nyttjades allt mindre. Holms kyrka kom därför att stå öde under vissa delar av 1900-talet och förföll. Bland annat nyttjades den som spannmålsmagasin.

1950 kunde kyrkan återinvigas efter restaurering. Fram till 2010 då Lagunda församling bildades av dåvarande Gryta pastorat med 10 församlingar, var Holm Sveriges minsta församling med 20-25 invånare. 

Vill du besöka Holms kyrka?

I Lagunda församling finns tio kyrkor, och det är inte möjligt att ha kontinuerlig verksamhet i alla tio året om. I Holms kyrka firas gudstjänst/andakt vissa söndagseftermiddagar (se kalender) men främst under sommarhalvåret eftersom kyrkan saknar uppvärmning.

Hela året går det dock att boka dop, vigsel eller begravning i kyrkan.

Vill du besöka kyrkan är du mycket välkommen att ta kontakt med församlingens expedition (0171-46 00 70, epost till Lagunda församling
för att få kontakt med någon som kan visa kyrkan.