Boo församling

Vår vision är att leda människor till en gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus, som får kärleken och omsorgen att växa på livets alla områden!

Digital gudstjänst 14 mars 2021

teckning av Boo kyrka

Boo kyrka håller öppet

På grund av gällande restriktioner kan vi inte bjuda in till konserter och gudstjänster som vanligt men vi firar digitala gudstjänster varje söndag kl.11.00 här på vår hemsida, Facebook och Youtube. Boo kyrka håller öppet för bön och ljuständning.

Under årets fasteinsamling till Act Svenska kyrkan har våra präster en utmaning till sina församlingsbor!

Anta utmaningen - Doppa prästerna!

Under årets fasteinsamling till Act Svenska kyrkan har våra präster en utmaning till sina församlingsbor!

För dig som mist en vän eller närstående. Denna grupp vänder sig till dig som mist en vuxen nära anhörig. I gruppen ges möjlig­het att dela tankar och erfarenheter med andra i en liknande situation. Tillsammans hjälper vi varandra en bit på vägen. Klicka här för att läsa mer.

Digital sorgestödsgrupp

För dig som mist en vän eller närstående. Denna grupp vänder sig till dig som mist en vuxen nära anhörig. I gruppen ges möjlig­het att dela tankar och erfarenheter med andra i en liknande situation. Tillsammans hjälper vi varandra en bit på vägen. Klicka här för att läsa mer.

Var med och påverka!

Kyrkovalet 2021

Var med och påverka!

Behöver du hjälp med praktiska saker som matinköp eller att hämta medicin? Eller bara någon att prata med när dagarna känns långa och enformiga? Här får du mer information om hur vi kan hjälpa dig eller en anhörig!

Vi finns här för dig

Behöver du hjälp med praktiska saker som matinköp eller att hämta medicin? Eller bara någon att prata med när dagarna känns långa och enformiga? Här får du mer information om hur vi kan hjälpa dig eller en anhörig!