Högstadiet

Vi erbjuder krisstöd samt ett antal aktiviteter som kan utgöra ett komplement till undervisningen i högstadiet

Skolkyrka för högstadiet

Skolkyrkan i Boo Församling, Svenska kyrkan, vill på ett pedagogiskt sätt, i enlighet med läroplanen, komplettera och bistå skolan och lärarna i arbetet med undervisning om tro, tradition och människosyn utifrån kristendomens perspektiv.

Kyrkans riter och högtider

Vi följer en människas väg genom livet och pratar om olika högtider under livets gång. Varför döps barn, behöver man konfirmeras eller gifta sig, finns det någon koppling mellan dopet och begravningen? Vi tittar samtidigt på kyrkoåret och jämför med dagens almanacka.
Målgrupp: Årskurs 7 - 9

Vandring och samtal om döden

Vi pratar om vad som händer med en människa när hen dör, vad sker med kroppen, hur går en begravning till i kyrkan, vad händer efter döden? Vi tittar på en riktig kista och urna. Vi besöker minneslunden och kyrkogården och sjunger några av de vanligaste begravningspsalmerna.
Målgrupp: Årskurs 7 - 9

Livsfrågor- för skolor

Boo församling vill ge er möjlighet att mötas kring alla livets frågor. Vårt mål med det diakonala skolkyrkoarbetet är att tillsammans med er lärare och övrig personal kunna erbjuda eleverna ett forum för att få diskutera och arbeta kring aktuella ämnen, vänskap, etik, relationer och livets alla frågor. Vi tar tacksamt emot förslag från er i skolan om ämnen som ni vill tillsammans med oss skapa för att stärka eleverna och ge dem redskap in i deras liv. För oss är en öppen dialog tillsammans med er skolor mycket viktig för att på sätt få ett så gott samarbete som möjligt.

ANDT - Livslögnen
Alkohol- och drogförebyggande föreläsning som berör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Föräldrar inbjuds till en föräldrakväll med samma föreläsning som eleverna hört tidigare på dagen.
Målgrupp: Årskurs 7-9

Grupprocesser
Genom övningar och samtal i grupp berör vi ämnen som kommunikation, vänskap och värdegrund.
Målgrupp: Årskurs 7

Livsfrågor och temadagar
Aktuella ämnen som tas upp funderar vi på tillsammans med er lärare.
Målgrupp: Årskurs 9

Krisstöd

Boo församling finns som resurs för skolorna vid kriser om så önskas.
Växeln i Boo församling 08-747 66 00