ACT- Boo församling

Brinner du för internationella frågor och hjälparbete?

I Boo församling finns det en grupp ideella som arbetar för att bevaka internationella frågor samt engagera och informera om det internationella engagemanget i Boo. Under året genomförs det olika insamlingar under året till förmån för ACT, Svenska kyrkan till bl.a. världens barn och till jul- och faste kampanjen mm.

Gruppen träffas några gånger per termin för att organisera insamlingarna. Det finns plats för dig som vill göra en liten tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mer tid. 
Vi behöver dig som tycker internationella frågor är viktigt lokalt och vill vara med och engagera dig ideellt.

Läs gärna mer om Svenska kyrkans internationella arbete »