ACT- Boo församling

Brinner du för internationella frågor och hjälparbete?

Boo församling genomför olika insamlingar under året till förmån för ACT, Svenska kyrkans internationella arbete. Der handlar bl.a. om insamling till världens barn och till jul-  och faste kampanjen. Vi skramlar med bössor och har ost- och brödförsäljning.

Arbetet innebär även att bevaka internationella frågor samt att engagera, inspirera, informera och stimulera det internationella engagemanget i Boo.

Att vara kyrka är en styrka i sammanhanget. Samarbetet med ACT-alliansen, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer, gör det möjligt att arbeta effektivt och långsiktigt med utvecklingssamarbeten samt att ha en stark påverkansröst i exempelvis jämställdhetsfrågor. På många platser är kyrkan en viktig normbildare och påverkar bland annat synen på kvinnors och mäns roll i samhället. Därför har kyrkor en unik möjlighet att driva frågor för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Arbetet med ACT bedrivs framförallt av ideella. Vi träffas några gånger per termin för att organisera insamlingarna.

Vill du vara med och engagera dig som ideell  i denna grupp? Det finns plats både för den som vill göra en liten tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid.

Läs gärna mer om Svenska kyrkans internationella arbete »