Minneslunden, Boo kyrka

Kyrkogård

Boo församlings kyrkogård omgärdar Boo kyrka. Här får den som bor i Boo församling sin sista vila. Kyrkogården är en plats för eftertanke och här hedrar vi dem som inte längre är med oss.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen med personal sköter kyrkogård, fastigheter och administration. Kontakta oss vid frågor om kyrkogården, gravskötsel och borgerlig begravning.

Tel: 08-747 69 01
Telefontider: Må, ti, to kl 09.30 – 12.00. 

boo.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Ring eller mejla för att boka tid för besök.

Du kan läsa mer om gravskötsel och ladda ner blanketter för att teckna avtal här »

På kyrkogården finner du urngravar, kistgravar, askgravplats och en minneslund. Läs mer om de olika typerna av gravar här »

Hitta en grav

Letar du efter en grav? På www.gravar.se går det själv att söka reda på gravar. Om du inte hittar den grav du söker efter är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdens historik och utvidgning

År 1911 började kyrkogården anläggas. Det byggdes även en klockstapel. Klockstapeln revs när Boo kyrka byggdes tolv år senare. Ett litet gravkapell byggdes också, det finns fortfarande kvar men det används inte. År 1933 byggdes ett nytt gravkapell efter ritningar av Erik Fant. Det restaurerades år 1994 för att möjliggöra andakter för icke kristna.

Kyrkogården har successivt byggts ut. En del tillkom 1993 under ledning av landskapsarkitekt Kaj Svensson. Den senaste utbyggnaden gjordes 2012 för att göra plats för fler typer av gravplatser.

Perenner

Boo Kyrkogårdsförvaltning erbjuder fleråriga- återkommande perenner till sina gravrättsinnehavare.

Gravskick

På Boo kyrkogård tillämpas fyra olika gravskick: kistgrav, urngrav, minneslund och askgrav.

Gravsten med vit duva

Gravskötsel

Att vårda en grav är ett sätt att hålla minnet levande och en gärd av respekt för den avlidne.

Historierna på Boo gamla kyrkogård

Lyssna till gravarnas historia på Boo gamla kyrkogård

Historierna på Boo nya kyrkogård

Lyssna till gravarnas historia på Boo nya kyrkogård