Minneslunden, Boo kyrka

Kyrkogård

Boo församlings kyrkogård omgärdar Boo kyrka. Här får den som bor i Boo församling sin sista vila. Kyrkogården är en plats för eftertanke och här hedrar vi dem som inte längre är med oss.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen med personal sköter kyrkogård, fastigheter och administration. Kontakta oss vid frågor om kyrkogården, gravskötsel och borgerlig begravning.

Tel: 08 -747 66 29
Telefontider: Må, ti, to kl 09.30 – 12.00. 

E-post till kyrkogårdsförvaltningen
Ring eller mejla för att boka tid för besök.

Du kan läsa mer om gravskötsel och ladda ner blanketter för att teckna avtal här »

På kyrkogården finner du urngravar, kistgravar, askgravplats och en minneslund. Läs mer om de olika typerna av gravar här »

Hitta en grav

Letar du efter en grav? På www.gravar.se går det själv att söka reda på gravar. Om du inte hittar den grav du söker efter är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdens historik och utvidgning

År 1911 började kyrkogården anläggas. Det byggdes även en klockstapel. Klockstapeln revs när Boo kyrka byggdes tolv år senare. Ett litet gravkapell byggdes också, det finns fortfarande kvar men det används inte. År 1933 byggdes ett nytt gravkapell efter ritningar av Erik Fant. Det restaurerades år 1994 för att möjliggöra andakter för icke kristna.

Kyrkogården har successivt byggts ut. En del tillkom 1993 under ledning av landskapsarkitekt Kaj Svensson. Den senaste utbyggnaden gjordes 2012 för att göra plats för fler typer av gravplatser.