Barn/Ungdomskörer

I Boo församling har vi körer för alla åldrar och nivåer. Här hittar du mer information om våra barnkörer!

Anmälan sker genom formuläret nedan.

Miniorkören 5-6 år
En kör med mycket rörelse och rytmik och vi lär oss grunderna i körsång. 

Onsdagar.
Kl 16.10 -16.50
Kyrkans hus, Orminge C.

Juniorkören åk 1-2
Kören övar på att sjunga unisont och i kanon. Vi tränar rösten och kroppen med rörelsesånger.

Onsdagar.
Kl 16.50-17.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Diskantkören åk 3-5. 
Vi sjunger både unisont, kanon och i stämmor samt övar sångteknik och notläsning.

Måndagar.
Kl 15.30- 16.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Boo Ungdomskör 12-16 år
Kören sjunger visor, pop, gospel, musikal och klassiskt, både unisont och i stämmor. Kören övar även sångteknik, gehör, notläsning och musikaliskt uttryck. 

Måndagar.
Kl 16.10-17.10
Kyrkans hus, Orminge C.

Anmälan Barn/Ungdomskörer