Förskolan, låg- och mellanstadiet

Skolkyrkan i Boo församling erbjuder, på ett pedagogiskt sätt och i enlighet med läroplanen, möjlighet att komplettera och bistå skolan och lärarna i arbetet med undervisning om tro, tradition och människosyn utifrån kristendomens perspektiv.

Förskola till årskurs 3


Upptäcktsfärd i kyrkan
Vi samtalar om kyrkan, dop, bröllop och begravning och sjunger någ-ra av de vanligaste psalmerna tillsammans. Vi går på upptäcktsfärd i kyrkorummet och tittar bland annat på prästens kläder och kyrksilvret.

Målgrupp: Förskoleklass till årskurs 2.
Plats och tid: Boo kyrka enligt överenskommelse.

Kyrkdetektiven
I kyrkan finns tecken som berättar om osynliga samband och ovanliga föremål med märkliga namn. Som detektiver får barnen upptäcka kyrkorummet och leta efter dessa symboler. Vi samtalar också om kyrkans roll i samhället nu och då.

Målgrupp: Årskurs 3 till 4.
Plats och tid: Boo kyrka enligt överenskommelse.

Julvandring
Tillsammans med en guide och med hjälp av drama och fantasi gör vi en tidsresa till år 0 och får följa med hem till Maria och Josef. Vandra på Betlehems gator, ända till skattskrivningen på torget. Hjälpa de vise männen att se vart den nya stjärnan på himlen leder. Vi får med alla våra sinnen uppleva den allra första julen.

Målgrupp: Förskoleklass till årskurs 1.

Påskvandring
Tillsammans med en guide och vår fantasi tas vi med på en resa genom tid och rum till Jerusalem år 33. I olika scener möter vi personer som ger en bild av påsken i Jerusalem för mer än 2000 år sedan. Vad var det egentligen som hände, år 33 e Kr, som gör att vi firar påsk än idag?

Målgrupp:
Årskurs 2-4
Plats och tid: Boo kyrka, kring påsk.


Årskurs 4- 6 

Bibeläventyret Gamla testamentet
Vi går på upptäcktsfärd genom Gamla Testamentet. Med hjälp
av rap, trolleri, drama och rörelser vandrar vi tillsammans genom berättelserna på ett äventyrligt, genomtänkt och omväxlande sätt. Bibeläventyret bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom och islam som relaterar till bibeln. Förutom religion berörs även historia, geografi och svenskämnet. Mer information finns på www.bibelaventyret.se

Målgrupp: Årskurs 4
Plats och tid: I klassrummet enligt överenskommelse.

 

Bibeläventyret Nya testamentet
Bibeläventyret finns även som en lika spännande pedagogisk vand-ring genom Nya Testamentet. För att få ta del av det måste eleverna ha genomgått Bibeläventyret Gamla Testamentet. Mer information finns på www.bibelaventyret.se

Målgrupp: Årskurs 5
Plats och tid: I klassrummet enligt överenskommelse.

 

Vandring och samtal om döden, sorg och hopp
Eleverna får utrymme att samtala om döden och vad som händer därefter, om sorg och hopp. Vi pratar även om begravning och be-söker minneslunden och kyrkogården.

Målgrupp:
Årskurs 5 – 6
Plats och tid: Boo kyrka, kring allhelgona.