Ideell i Boo församling

Vill du dela med dig av din tid och ditt engagemang i något som gör skillnad för dina medmänniskor och som också blir meningsfullt för dig?

Boo församling drivs av mångas personliga engagemang både av ideella, anställda och förtroendevalda. Vi tänker att varje människa har något att bidra med. Genom att öppna upp för ett brett ideellt engagemang vill vi uppmuntra och möjliggöra för människor att vara med i byggandet av ett gott samhälle där kärlek och omsorg får växa på livets alla områden.

I Boo församling finns det många olika sätt att engagera sig ideellt, både genom punktinsatser och mer regelbundet. 

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet 12:4-5

Du kan bland annat engagera dig:

EXEMPEL PÅ UPPDRAG 

 • ANDAKTSVÄRD Äldreboende
  I samarbete med andaktsgruppen (präst/diakon samt musiker) åka till församlingens äldreboenden för andakt och hjälpa till att få deltagarna att känna sig välkomna och inkluderade.
 • BESÖKSGRUPP
  Besök människor som av olika anledningar önskar besök i sitt hem för samtal och en stunds
 • BOKCIRKEL
  Ledare till bokcirkel
 • BOOST UNGDOMSKVÄLL Kyrkans Hus
  Hjälp till att laga mat och diska i samband med att församlingens ungdomar ses för gemenskap och fördjupning.
 • FINSKA GRUPPEN Kyrkans Hus
  Samvaro med inbjuden gäst för församlingens finskspråkiga medlemmar.
  Social roll, umgås med gästerna. 
 • HIMMEL OCH PANNKAKA Kyrkans hus
  I samband med dessa vardagsgudstjänster, som riktar sig till främst småbarnsfamiljer som är lediga på fredagar, behövs hjälp med pannkakorna till lunchen. Servera, hjälpa till med disk efteråt och bidra till trevlig stämning.
 • LIVSBERÄTTARGRUPP Kyrkans Hus
  Volontärburen verksamhet. Gruppledarna har deltagit i Stadsmissionens utbildning för detta arbete och leder grupprocessen. Gruppverksamhet där deltagarna berättar om sina liv utifrån olika teman samt att kunna leva ett så bra liv som möjligt här och nu.

 • MÅ-BRA-GRUPPEN  Kyrkans Hus
  Volontärer behövs för att göra i ordning fika och ställa i ordning efteråt samt att gå med de två olika grupperna på promenad i närområdet.
 • OASEN Kyrkans Hus
  Var med praktiskt och socialt kring denna soppservering som sker till självkostnadspris, där de som lever i en utsatt livssituation är särskilt välkomna.
 • SPRÅKCAFE Kyrkans Hus
  Var med och led språkcafé där besökarna får möjlighet att prata svenska, läxhjälp o dyl
 • REGNBÅGEN Kyrkans Hus
  Var med vid vår verksamhet för vuxna med funktionsvariation. Uppgiften består av iordningsställande av fika och att umgås med besökarna.
 • Tisdagssoppan Kyrkans Hus
  Till församlingens sopplunch för daglediga behövs volontärer dels till praktisk hjälp med servering och dels till en social roll som går ut på att sitta ner och föra samtal med gästerna. 
 • TORSDAGSHÄNG Tollare
  Praktiskt och socialt engagemang vid häng för föräldrar och barn efter förskolan/skolan där vi fikar, umgås, leker, pysslar och har en gemensam sångsamling.
 • CAFE BRUNNEN ONSDAG Kyrkans Hus
  Bemanna caféet samt ha en social roll med besökarna. Sista onsdagen i månaden grädda och servera våfflor
 • CAFE BRUNNEN fredag Kyrkans Hus
  På fredagar är Café Brunnen ett cafe som genomsyras av hållbarhetstänk med loppisförsäljning, ideellt engagemang, stilla stund, gemenskap. Som volontär håller man i helheten kring cafeet dessa fredagar, både praktiskt med kassbemanning samt våffelgräddande och socialt.
 • ODLING KUMMELNÄS - Kummelnäs kapell Hjälp till att bygga upp en liten odling vid Kummelnäs Kapell, med vision om att utöka denna odling med fokus på hållbarhet och ideellt engagemang. Kopplat till Cafe Brunnen fredag som kommer ha försäljning av odlade grödor.
 • MATKASSE Kyrkans Hus
  Vid behov plocka upp, sortera och iordningsställa matvaror vi får från Willys, för matkasseutdelning. 
 • ÖPPEN FÖRSKOLA, Kyrkans Hus
  Varje fredag är det Öppen förskola i Kyrkans hus, där du som volontär kan vara stödbemanning tillsammans med personal i vår öppna förskola och/eller hjälpa till med korvkokning.
 • FÖDELSEDAGSFIRANDE 70, 80 90-ÅR Kyrkans Hus
  En gång per år anordnas firande för medlemmar i församlingen som fyllt 70, 80 eller 90 år. Här behövs praktisk hjälp med att duka, koka kaffe, diska efteråt etc.
 • VOLONTÄR VID BARNKÖRSKONSERTER
  Hjälp till med servering och ev. också upphämtning av mat i samband med barnkörernas konserter.
 • LOVVERKSAMHET BARN
  Under skollov anordnas aktiviteter riktade till barnfamiljer såsom Messy Friday, Gröna Lund-utflykt och liknande. Volontärer är välkomna att engagera sig kring dessa lovverksamheter.
 • JULENGAGEMANG
  Kring jul finns det flera möjligheter att engagera sig som volontär; julstuga på julafton, julgransklädning mm
 • DIVERSE KONTORSUPPGIFTER
  Hjälp till med administrativt arbete, exempelvis genom att vara behjälplig vid tillskärning av utskick, brochyrer o dyl, renskrivningsarbete, kuvertering inför utskick
 • INTERNATIONELLA GRUPPEN
  Bli en del av Boo församlings internationella grupp som ansvarar för församlingens internationella arbete och står för bl a bössinsamlingar, brödförsäljning mm. Även öppen för nya kreativa insamlingsideer.