Så styrs församlingen

I Boo församling finns en rad förtroendevalda. Några av dem fattar beslut i kyrkofullmäktige, andra i kyrkorådet. Utöver dessa beslutsfattare tilldelas våra församlingsmedlemmar också praktiska förtroendeuppdrag, de är aktiva som kyrkvärdar.

Vart fjärde år väljs representanter som ingår i kyrkofullmäktige. Det är församlingens beslutande organ. De väljer i sin tur representanter till kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Styrdokument

Här kan du bland annat ta del av Boo församlings årsredovisningar, budgetar och verksamhetsplaner samt vår församlingsinstruktion.

Protokoll & kallelser

Här hittar du kallelser och och protokoll för kyrkorådet och fullmäktige i Boo församling för innevarande och föregående år.

Kyrkofullmäktige

I kyrkofullmäktige behandlas övergripande frågor som rör församlingens ekonomi och riktning.

Kyrkorådet

I kyrkorådet hanteras frågor som rör församlingens byggnader, ekonomi, personal och verksamhet. Kyrkorådets representanter är valda av kyrkofullmäktige.