Så styrs församlingen

I Boo församling finns en rad förtroendevalda. Några av dem fattar beslut i kyrkofullmäktige, andra i kyrkorådet. Utöver dessa beslutsfattare tilldelas våra församlingsmedlemmar också praktiska förtroendeuppdrag, de är aktiva som kyrkvärdar.

Vart fjärde år väljs representanter som ingår i kyrkofullmäktige. Det är församlingens beslutande organ. De väljer i sin tur representanter till kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse.