Boo kyrka

På en höjd ovanför Sågsjön ligger Boo kyrka. Här firas dop, vigsel, gudstjänst, och hålls begravningar. Här möts människor för pilgrimsvandring, konfirmation och andakt eller i stilla samtal vid sina käras viloplatser. 

 

Här kan du gå på rundvandring i kyrkan »

Hyra kyrksalen
I lokalen under kyrkan serveras kyrkkaffe. Lokalen passar även utmärkt för mottagning efter dopet, vigseln eller begravningen. Här finns mer information om Kyrksalen »

Adress
Boo kyrkväg 8.

Om Boo kyrka
Huvudportalen i väster har ett överstycke av Ivar Johnsson, som föreställer Ansgar och Botvid. De var Sveriges och Sörmlands missionshelgon. Exteriören har klassicistiska drag medan interiören har inspirerats av italienska fornkristna och romanska basilikor.

Kyrkorummet är treskeppigt med en halvrund absid i öster. Från dolda fönster bakom absidens höga bågar vilar ett svagt ljus. Arkaderna mellan mitt- och sidskeppen bärs upp av fyra granitkolonner. Materialet är hämtat i församlingen och har bearbetats av traktens skickliga stenhuggare.

I långhusets fönster finns en serie glasmålningar ur passionshistorien. De är komponerade av Olle Hjortzberg. Denne Boo-sommargäst har även gjort muralmålningarna på väggar och valv. "Veronikas svetteduk" ovanför dopfunten, målade han spontant dagen innan kyrkan invigdes 1923.

Huvudmålningen i absiden heter "Herden och hans hjord" och korets väggar är liknelser ur Nya Testamentet och blev färdiga 1944. Även predikstolens målningar av Martin Luther och Olaus Petri är Hjortzbergs verk.

Altarbilden i huggen ek av Ninnan Santesson, föreställer den uppståndne Kristus som vandrar in i församlingen med vänster hand höjd till välsignelse. Enligt liturgisk tradition borde det dock vara höger hand. Dopfunten är en parafras på senmedeltidens funtar och huggen ur samma granitblock som kolonnerna. Orgeln i kyrkan invigdes 1989, den har 25 stämmor.

Kyrkans arkitekt är Martin Hedmark.