GDPR

För oss är det viktigt att hantera de personuppgifter, som du som deltagare eller medlem, anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare lämnar till, oss på ett tryggt och säkert sätt.

Dina rättigheter 
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att: 

  • Begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • Begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • Begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs 
  • Begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås) 
  • Inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt. 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning. 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. 
 
Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 
 
Kontakt 
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till: 
Henrik Roos, Kyrkoherde, direktnummer: 08-747 66 06 växel: 08-747 66 00 
e-post: henrik.roos@svenskakyrkan.se 
 
Du kan också höra av dig till Boo församlings dataskyddsombud. 
Boo församlings dataskyddsombud 
Erika Malmberg, inTechrity 
072-549 64 34 
dataskyddsombud@intechrity.se  

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av dina och dina barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i en barngrupp hos Boo Församling

GDPR - Inför och under konfirmation

Information om hur Boo Församling hanterar dina/ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmationen.

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn ska döpas hos Boo Församling

En kanna vatten står på en dopfunt.

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur Boo Församling hanterar dina personuppgifter för att du ska kunna döpas i Församlingen.

En begravningsbukett av röda och lila blommor.

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos Boo Församling

En kamera på stativ spelar in gudstjänsten.

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos Boo Församling

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om hur Boo Församling hanterar dina personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier.

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur Boo Församling hanterar dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.