GDPR

För oss är det viktigt att hantera de personuppgifter, som du som deltagare eller medlem, anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare lämnar till, oss på ett tryggt och säkert sätt.

Du har enligt GDPR rätt att få information om vilka personuppgifter församlingen innehar om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att få uppgift om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill återkalla ett samtycke så kontaktar du oss skriftligen. 

Anmälningar till verksamhet
Dina personupgifter behövs bl.a. för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister och i vissa afll för att kunna boka resor och övernattning. Personuppgifterna sparas bara så länge verksamheten pågår.

Vid lägerverksamhet behöver vi ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst. Vid information om allergier/specialkost lämnas osftast uppgifterna direkt till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor, t.ex. lägeravgifter eller flyg/ tågbiljetter sparas enligt gällande bokföringsregler.

E- post 
Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera eposten samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom församlingen.

Vi undviker att använda e-post när vi skickar känsliga uppgifter. När vi mottagit och läst e-post, bedömer vi om uppgifterna ska slängas eller bevaras och vart det i så fall ska bevaras. I det fall känsliga uppgifter inkommer via e-post för vi över informationen till andra system och raderar e-posten. Vi undviker massutskick och att skicka listor med personuppgifter via e-post.

Vi gallrar all e-post.

Fotografier och film
Inför användande av egentagna bilder och film i församlingens kommunikation sker alltid ett inhämtande av samtycke och godkännande från de personer som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering. De flesta bilderna vi använder är dock nedladdade från bildbanker där samtycket redan är hanterat.

Vi använder bilder och film till att kommunicera på församlingens hemsida och i sociala medier. Bilderanvänds även i olika former av tryckt informationsmaterial så som församlingsfoldern som skickas ut till samtliga hushåll i Boo församling.

Bilderna/filmerna i vår bildbank gallras när de inte längre känns aktuella, men vissa av dem sparas längre om det finns ett särskilt intresse (t.ex. byggnader eller verksamhet). Den som finns på bild eller film i vår bildbank har rätt att få tillgång till dessa bilder, kräva att de raderas eller flyttas över till någon annan aktörs bildbank.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du Boo församling. Den användning av bilderna/filmerna som skett innan samtycket tas tillbaka påverkas dock inte av att samtycket dras tillbaka.

Jobbansökan
När du skickar in en ansökan till oss godkänner du att vi registrerar namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt de uppgifter om dig som du själv uppger i de dokument du skickar in. 

Vi behöver uppgifterna bland annat för att kunna kontakta dig och eventuella referenser under rekryteringsprocessen. För oss är det viktigt att så få personer som möjligt har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut vissa av dina personuppgifter till rekryteringskonsulter. 

Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Du har dock rätt att få dina uppgifter raderade på eget initiativ. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas under anställningen. 

Sociala medier
Vi är aktiva på sociala medier. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat. Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten.

Ibland marknadsför vi även våra inlägg på sociala medier. När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda tjänsten välja att exempelvis rikta oss till personer i vissa åldrar som bor inom ett visst område. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.

 Dataskyddsombud: Erika Malmberg, dataskyddsombud@intechrity.se