Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vuxen- och ungdomskörer

I Boo församling finns det en kör för alla som vill sjunga, oavsett ålder och nivå. Helt kostnadsfritt dessutom.

Vuxen- och ungdomskörer

Boo ungdomskör

En kör för dig mellan 15-25 år. Vi sjunger allt från pop till lucia­sånger och framträder vid ungdomsgudstjänster och konserter. Möjlighet till solsosång för den som vill.

Onsdagar.
Kl 18-19.45
Kyrkans hus, Orminge C.

Anmäl dig till kören här eller hör av dig till John 

Kontakt: John Pååg, 08- 747 66 14, E-post John Pååg

Boo POP

En körgrupp för dig mellan 25-55 år. Tyngdpunkten ligger på musik med mer sväng och beat: pop, jazz, folkmusik och gospel. Vi sjunger både a capella och med professionella musiker och solister. Notläsning och körvana krävs. Löpande intagning.

Måndagar
Kl 18.30-21.
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: John Pååg , 08- 747 66 14. E-post John Pååg

Projektkören- en Kör för alla 

Projektkören - En kör för alla är för dig som är 18 år eller äldre, med eller utan köravana. Kören sjunger en blandad repertoar.

Onsdagar
Kl 17.45 -19.
Start 2/2.
Kyrkans hus, Orminge C. 

Kontakt och anmälan: Maria Westerlund. 08-747 66 21. E- post Maria Westerlund

Vokalen

Vokalen är en fyrstämmig, blandad vuxenkör med bred repertoar som spänner över klassiska stycken till visor, svenska sånger och modern musik. För dig som sjungit i kör tidigare.  

Mer information hittar du här:  Vokalens hemsida »

Tisdagar
Kl 19.00-21.00
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Margareta Stripple Drakenberg, 08-747 66 38.

Boo Kammarkör

Boo kammarkör har höga ambitioner och stort engagemang. Musikaliskt rör sig kören mellan olika genrer med tyngdpunkt på det klassiska. Kören tar sig an både a capella- musik och större kör- och orkersterverk av såväl traditionella som moderna tonsättare. Notläsning och körvara krävs. Provsjungning.

Torsdagar
Kl 19-21.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Gundega Novotny, 08- 747 66 19. E- post Gundega Novotny

Nonakören

Nonakören är en damkör 60+ som övar på dagtid och uppträder i Boo kyrka eller Kyrkans Hus några gånger per termin. Vi sjunger det mesta, allt från hymner till jazzmässor, i två eller tre stämmor. Det är önskvärt att du sjungit i kör tidigare.

Tisdagar
Kl 13.30-15.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: John Pååg, 08-747 66 14.

Boofinkarna

Boofinkarna är en  kör för dig som är 60+. Kören sjunger en blandad repertoar och umgås och har trevligt tillsammans. Kören medverkar ibland i gudstjänster i församlingen, och varje termin har kören en egen konsert. Övningstillfällena avslutas med fika. Ingen körvana krävs.

Torsdagar
Kl 14.00 - 15.30 
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Margareta Stripple Drakenberg , 08-747 66 38.

Körledare