Styrdokument

Här kan du bland annat ta del av Boo församlings årsredovisningar, budgetar och verksamhetsplaner samt vår församlingsinstruktion.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Enligt Svenska kyrkans Kyrkoordning ska det finnas en församlingsinstruktion i varje församling. Den ska godkännas av kyrkofullmäktige och kyrkoherden tillsammans och utfärdas av domkapitlet. Församlingsinstruktionen är församlingens (kyrkorådets och kyrkoherdens) styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.

Läs hela församlingsinstruktionen »

ÅRSREDOVISNINGAR

BUDGETAR  

VERKSAMHETSPLANER

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

ÖVRIGA EKONOMISKA DOKUMENT