Skolkyrka

Skolkyrkan i Boo församling vill vara en resurs och ett komplement till skolans arbete och ett stöd för elever och lärare. Vi vill ge er möjlighet att mötas kring alla livets frågor.

Boo församling vill utifrån skolans och kyrkans gemensamma värdegrund, vara en resurs i arbetet kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa, för att bidra till att öka barns och ungdomars förståelse för sin och andras livssituation.

På ett pedagogiskt sätt, i enlighet med läroplanen, vill vi bistå och komplettera förskolan/skolan och lärarna i arbetet med undervisning om tro, tradition, bibeln och bibelns berättelser. 

Genom att berätta/undervisa om religion och kristen tro och tradition hoppas vi kunna ge eleverna nycklar till förståelse av tradition och kulturarv både hemma och i andra länder.

Aktiviteterna är kostnadsfria, med undantag för Bibeläventyret som kostar 700 kr/klass. Samtliga aktiviteter är icke-konfessionella och utgår från läroplanen. 

Vi tar tacksamt emot förslag från er i förskola och skola om ämnen som ni vill samarbeta kring.

För oss är en öppen dialog tillsammans med er skolor mycket viktig för att på sätt få så gott samarbete som möjligt. Självklart finns vi till för elevråd, krishantering, skolavslutning, adventsfirande med mera. Har ni egna idéer, frågor eller vill att vi medverkar, så hör av er!