Skolkyrka

Skolkyrkan i Boo församling kan vara en resurs och ett komplement till skolans arbete kring livets alla frågor.

Boo församling kan, utifrån skolans och kyrkans gemensamma värdegrund, vara en resurs i skolans arbete kring livsåskådning, jämlikhet, respekt och rättvisa, i syfte att bidra till att öka barns och ungdomars förståelse för sin och andras livssituation.

På ett pedagogiskt sätt, i enlighet med läroplanen, kan vi bistå och komplettera förskolan/skolan och lärarna i arbetet med undervisning om tro, tradition, bibeln och bibelns berättelser. 

Genom att berätta/undervisa om religion och kristen tro och tradition hoppas vi kunna ge eleverna nycklar till förståelse av tradition och kulturarv både hemma och i andra länder.

Aktiviteterna är kostnadsfria, med undantag för Bibeläventyret som kostar 700 kr/ klass. Samtliga aktiviteter är icke-konfessionella och utgår från läroplanen. 

För oss är en öppen dialog tillsammans med er skolor mycket viktig för att på sätt få så gott samarbete som möjligt. Självklart finns vi till för elevråd, krishantering, skolavslutning, adventsfirande med mera. Har ni egna idéer, frågor eller vill att vi medverkar, så hör av er. Hör även gärna av er med förslag från er i förskola eller skola om ämnen som ni vill samarbeta kring!