Vit kista i kyrkan

Frågor om begravning

Vi får många frågor om begravningen. Här har vi samlat de vanligaste!

1. Var får man begravas?
Enligt begravningslagen får stoft eller aska begravas på enskild eller allmän begravningsplats. Däremot går det att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att strö ut aska över öppet vatten eller naturmark. Normalt får man inte tillstånd att sprida aska på villatomt, allmän plats eller liknande.

2. Vem får begravas på Boo kyrkogård?
Alla som är mantalsskrivna i Boo har rätt till en avgiftsfri urn- eller kistgravplats under 25 år, det bekostas av begravningsavgiften. Har man varit bosatt i Boo i 10 år av sitt verksamma liv har man rätt till en gravplats. Den som inte är folkbokförd i församlingen vid dödsfallet har rätt att gravsättas i vår minneslund eller i den nya askgravplatsen.

3. Kan man begravas på annan ort än i Boo?

Ja, du kan välja att gravsätta din anhörige på valfri plats i hela landet. Kontakta församlingen som ansvarar för den begravningsplats du valt för att försäkra dig om att det inte finns särskilda villkor. Sker gravsättning på en plats utanför Boo betalar dödsboet transporten av kistan eller urnan.

4. Hur väljer man begravningsplats?
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen, telefon 08-747 69 01.

5. Kan jag välja kapell för begravningsceremonin?
Ja, invid Boo Kyrka finns det ett kapell som kan användas kostnadsfritt för begravningsceremonier, både med och utan religiösa symboler. I kapellet kan du också få musik framförd av organist utan extra kostnad. Kapellet rymmer 15-20 personer.

6. Vad gäller om den avlidne inte var medlem av Svenska kyrkan?
Den som inte varit medlem av Svenska kyrkan har inte rätt till begravningsceremoni enligt Svenska Kyrkans ordning, det vill säga ha ceremonin i kyrkan med präst och kyrkomusiker. På Boo kyrkogård finns ett kapell samt en cermonilokal som upplåts utan kostnad för både religiösa och icke-religiösa begravningsceremonier. Dödsboet får dock betala för officianten och eventuellt musiker samt lokal för minnesstund. 

7. Var kan man välja gravplats om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund eller annan religion?
Gravplatser på Boo kyrkogård upplåts till alla, oavsett religions- eller samfundstillhörighet. För vissa religioner och trossamfund finns möjlighet att välja gravplats inom andra särskilda områden exempelvis Judiska församlingen i Stockholm eller Muslimska delen på Storkällan i Nacka.

8. Vem betalar begravningen?
Begravningsavgiften täcker bland annat kostnader för gravplats i 25 år, kremation, ceremonilokal och gravsättning. Det är normalt dödsboet som står för övriga kostnader i samband med begravning så som till exempel kista/urna, dekorationer, gravsten och skötsel av grav. Om det saknas tillgångar i dödsboet betalar socialtjänsten i kommunen.

9. Vad är begravningsavgift och vad täcker den?

Begravningsavgiften är den obligatoriska avgift som tas ut via den kommunala inkomstskatten och som bekostar begravningsverksamheten i Sverige. Avgiftens storlek bestäms lokalt. Begravningsavgiften täcker bland annat kostnader för gravplats i 25 år, kremation, ceremonilokal och gravsättning.

10. Vem sköter gravplatserna i Boo?
Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan Kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts och hålls i ett ordnat och värdigt skick. Om du inte har möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift beställa skötsel hos Kyrkogårdsförvaltningen.

11. Hur säger man upp eller återlämnar en gravrätt?
Enligt begravningslagen har gravrättsinnehavaren rätt att säga upp/återlämna gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen. En gravrättsinnehavare kan också överlåta gravrätten till någon anhörig. Den som står som gravrättsinnehavare kan säga upp gravrätten genom att skriva på blanketten anmälan om att gravrätten återlämnas. Är man flera delägare i gravrätten måste alla delägare vara överens och underteckna blanketten som returneras till kyrkogårdsförvaltningen.
Om gravrättsinnehavaren är död eller om gravrätten är skriven på ett dödsbo, så måste den som vill återlämna en gravrätt styrka sin rätt att säga upp gravrätten med hjälp av bouppteckningar för den avlidna gravrättsinnehavaren och döda delägare i gravrätten. Alla levande personer som är delägare i gravrätten måste lämna sitt medgivande för uppsägning. För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon 08-747 69 01.

12. Vad ingår när kyrkogårdsförvaltningen sköter graven?
Det här ingår i skötsel:
· Vårstädning under april månad och borttagning av vinterdekorationer.
· Klippning av gräset på graven flera gånger under hela säsongen.
· Kantskärning av planteringsytan samt påfyllning av ny jord om det behövs.
· Rensning av ogräs från planteringsytan flera gånger under juni-september och städning av graven.
· Höststädning av graven under oktober månad och borttagning av sommarväxter.

13. När planterar kyrkogårdsförvaltningen?
Påskplantering ska vara klart till påskhelgen om vädret tillåter. Vårplantering ska vara klar senast 1 maj och sommarplantering senast till midsommarhelgen. Höstljung planteras ut under september månad. Vinterdekorationer läggs ut senast till Allhelgonahelgen.

14. När sätts sommarvattnet på?
Förutsättningarna är olika från år till år och beror bland annat på vädret. Vattnet ska i princip alltid vara påsläppt senast från och med sista söndagen i maj. Sommarvattnet tas ifrån Sågsjön och är inte drickbart.

15. När måste man ta bort gravlyktan?

Lyktor ska tas bort senast 1 april.

16. Vart vänder jag mig om gravstenen lutar eller texten behöver fyllas i?

I de allra flesta fall vänder man sig till en gravvårdsfirma/stenfirma. Om det finns ett allframtidsavtal på gravskötsel vänder du dig dock till kyrkogårdsförvaltningen.

17. I vilken grav är min anhörige gravsatt?
Du kan söka själv i vår gravbok på www.gravar.se

18. Är min anhörige gravsatt i minneslunden ännu?
Kyrkogårdsförvaltningen skickar ett minneskort så snart som möjligt efter det att gravsättningen skett. Det kan ta några dagar innan minneslundsintyget når fram. Det går också att se om gravsättningen är gjord redan innan intyget kommit genom att söka i vår gravbok på www.gravar.se

19. Hur gör man för att se ut en ny grav?
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon 08-747 69 01.

20. Hur kommer det sig att jag är antecknad som kund?
Du kan ha blivit antecknad som kund eftersom du var beställare av en gravsättning. Den du ordnade med begravning för var tidigare antecknad som kund.