Begravning

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet.

Bokning av begravning och gravsättning

Bokning av begravning

Telefon: 08-747 66 01
boo.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontider:
Mån, tis, tors & fre kl 9-12
Ons 13–15

Bokning av gravsättning och borgerlig begravning
Kyrkogårdsförvaltningen
Tel: 08 -747 69 01
boo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefontider: 
Må, ti, to kl 9.30–12. 

 

13 frågor om begravning

1. Vart vänder jag mig när en närstående har avlidit
För många är begravningsbyrån den första kon­takten efter ett dödsfall. En begravningsbyrå kan ordna med det praktiska runt en begravning på uppdrag av de anhöriga. De kan hjälpa till med omhändertagandet av den avlidne, att ta kontakt med myndigheter, sköta transporter, hjälpa till med dödsannons, val av kista eller urna, gravsten och planering av minnes­stunden. Det finns också möjlighet att göra detta i egen regi.

2. Var kan begravningen ske?
Begravningen kan i Boo församling äga rum i Boo kyrka eller i Duvan. Det går också bra att hålla den direkt vid graven. Det finns möjlighet att göra avskedet personligt.

3.     Hur bokas begravningen?
Begravningsbyrån eller du som närstående kontaktar församlingens expe­dition för att boka en tid för begravningen. Expeditionen ser till att en tid i kyrkan, alternativt i ceremonilokalen bokas och att tjänstgörande präst och musiker får information.

4. Hur utses en grav?
När en tid för begravning är bokad är det dags att utse en plats för graven. Oavsett om det gäller en kist- eller urngrav, askagravplats eller minneslund så kontaktas kyrkogårdsförvaltningen av anhöriga eller begravningsbyrån. Ibland kan det redan finnas en så kallad gravrätt, i annat fall utses en ny.

5. Vilka begravningsalternativ erbjuder Boo församling?
- Kistgrav; I en kistgrav kan man gravsätta såväl kista som urna.
- Urngrav; I en urngravplats gravsätts askan i urna.
- Askgravplats; På en askgravplats gravsätts askan i jorden i en sammets­påse. En bronsplatta sätts upp intill gravplatsen med den avlidnes namn, födelse- och dödsår. Detta passar de som vill kunna gå till en grav och samtidigt få hjälp med skötseln.
- Minneslund; I en minneslund gravsätts den avlidne genom att askan sprids i minneslunden. Spridning av askan utförs av kyrkogårdspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga.

6. Vad kostar en begravning?
I begravningsavgiften som alla betalar ingår en gravplats i 25 år. En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting för den som är medlem i Svenska kyrkan. Vid en borgerlig begravning kan ceremonilokalen Duvan nyttjas utan kostnad.

7. Samtal med prästen?
När ni eller begravningsbyrån har bokat en tid för begravning så tar den tjänst­görande prästen kontakt med er och bokar in ett möte. Då pratar ni om den avlidne, dennes livshistoria, sorgen och om hur själva begravningen ska utformas samt om önskemål kring psalmer och musik. Prästen finns tillgäng­lig som stöd både före, under och efter begravningen.

8. Hur går en kyrklig begravning till?
Begravningen inleds med klockringning och ingångsmusik. Efter en psalm hål­ler prästen ett griftetal där denne talar om den avlidne. Griftetalet leder över till överlåtelsen där den avlidne överlämnas i Guds händer. Därpå följer förbön, Herrens bön och psalm. Begravningsgudstjänsten fortsätter med avskedet som antingen äger rum i kyrkan/Duvan eller vid graven (om kistan eller urnan skall gravsättas i samband med begravningen). Därpå avslutas begravnings­gudstjänsten med slutbön, välsignelse och eventuellt musikinslag. Om den avlidne skall kremeras körs kistan till krematoriet. Askan som blir kvar efter kremeringen skall gravsättas inom ett år, och då har de anhöriga möjlighet att vara med. Alternativt kan askan spridas i min­neslunden, detta sker utan närvaro av anhöriga.

9. Alternativ till kyrklig begravning?
Vid en begravning kan man välja mellan begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan (kyrklig begravning), begravning enligt ordningen i en annan kyrka eller religion, samt borgerlig begravning.

10. Var kan vi ha minnesstunden?
Direkt efter begravningen kan man samlas för att hålla en minnesstund för den avlidne. Ett fint tillfälle att dela minnen och läsa upp eventuella kondole­anser.

Under Boo kyrka finns en lokal för minnesstund för upp till 48 personer. Det går även bra att boka Arbetsgården (30 personer). Vissa fredagar finns det möjlighet att hyra Martasalen i Kyrkans hus för minnesstund (60 personer). Det går bra att ordna detta själv eller ta hjälp av t.ex. en catering­firma. OBS! Under 2021- 2023 håller Boo kyrka stängt för renovering.

11. Vad innebär tacksägelsen?
Om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan skickas en inbjudan till tacksägel­se till närmast anhörig. Tacksägelsen är en del av en söndagsgudstjänst och innebär att namnet på den avlidne läses upp. Det tänds ett ljus och kyrk­klockorna ringer för den avlidne. Detta sker oftast en söndag innan begrav­ningen.

12. Hjälp att sköta om graven?
Att vårda en grav är ett sätt att hålla minnet levande av den avlidne. Om man som anhörig inte har möjlighet att göra de regelbundna besöken som behövs kan ansvaret för dekoration och skötsel lämnas över till kyrkogårdsförvalt­ningen mot en avgift. Vi erbjuder bl.a. plantering av vår- och sommarblom­mor, höstdekoration samt gravljus vid allhelgonahelgen.

13. Hur kan vi ha en miljöanpassad begravning?   
Begravningsbyråerna erbjuder även miljövänliga alternativ i sitt sortiment. T.ex. kista i förnyelsebart material med textilier i lin eller ekologisk bomull, urna i förgängligt material som sand, trä, glas, järnplåt eller bark, programkort och ibland även gravsten. Bårtäcke finns att låna hos församlingen, Boo kyrka har ett vävt i skiftande blå nyanser med guldtrådar, Duvans kapell har ett mörkare blått med en ram av guld utmed kanterna. Begravningsbyrån kan också ha eller eget bårtäcke kan användas över en enkel kista. Då placeras blomsterdekorationer vid sidan om istället för på kistan.

Pdf att skriva ut.

Begravningsbyrå
Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att ordna med allt det praktiska kring begravningen. Det är inget man måste göra, men de har stor erfarenhet och kunskap som kan vara till hjälp. Begravningsbyråer i närområdet kan du söka upp på nätet.

Begravningsrätt
Den som tillhör Svenska kyrkan och därmed betalar kyrkoavgift behöver inte i sin församling betala för begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning; präst, kyrkomusiker och upplåtelse av kyrka. En sådan gudstjänst ingår i kyrkoavgiften. Samma rätt har du om du väljer att ha begravningsgudstjänsten i annan församling än hemförsamlingen.

Kostnaderna för gravplats täcks av den begravningsavgift alla betalar vare sig de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Bårtäcke finns att låna kostnadsfritt.

Förslag på psalmer och sånger vid begravning
Den levande musiken är en betydelsefull del av dopgudstjänsten. Kyrkomusikern tar gärna emot önskemål och ger tips kring musiken vid begravningen. 

Klicka här för att läsa mer och se listan med förslag på psalmer och sånger för begravning  

Stöd i sorg

Enskilt samtal

Om du har mist någon kan du boka ett enskilt samtal där du får hjälp att sätta ord på dina tankar, känslor och förstå dina reaktioner. Detta kan bli en hjälp att komma vidare. Oavsett om du är barn, ung eller vuxen finns församlingens präster och diakoner till för dig.

Sorgestödsgrupp

Gruppen vänder sig till dig som mist en nära anhörig. I gruppen ges möjlighet att dela tankar och erfarenheter med andra i en liknande situation. Tillsammans hjälper vi varandra en bit på vägen. Gruppen består av fem till åtta deltagare som möts vid några tillfällen. På träffarna samtalar vi utifrån olika teman. Vi talar både om tiden före dödsfallet och den tid vi lever i nu.

Ring växeln på 08-747 66 00 eller ta kontakt direkt med diakon/ präst på www.svenskakyrkan.se/boo.  Det är kostnadsfritt att delta.
Du kan också chatta eller skriva ett digitalt brev till en jourhavande präst. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Vi erbjuder även stöd för barn som minst en anhörig.

Begravningsombud

Den som inte är medlem i svenska kyrkan representeras av ett begravningsombud. Varje kommun har ett begravningsombud som utses av Länsstyrelsen. Ombudets uppgift är att granska att begravningsavgiften används rätt, samt bevaka rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Minneslunden, Boo kyrka

Kyrkogård

Kyrkogården omgärdar Boo kyrka och här hedrar vi dem som inte längre är med oss.

Duvan, den borgerliga ceremoniella mötesplatsen

Borgerlig begravning

Begravning för icke medlemmar kan ordnas i ceremonilokalen Duvan.

Vit kista i kyrkan

Frågor om begravning

Vi får många frågor om begravningen. Här har vi samlat de vanligaste!

Musik efter önskemål

Kontakta oss så hjälper vi dig med musik till dop, vigsel eller begravning.

I allt det praktiska finns sorgen kvar

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska och då är det lätt att försumma sitt eget sorgearbete. Svenska kyrkan finns då här för att hjälpa er.