Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon: +46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet.

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Alla sörjer på sitt sätt

Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse. Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand.

Möjlighet att samtala
Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Ta gärna kontakt med någon av våra präster eller diakoner om du vill prata.

Samtala i grupp
Du har möjlighet att delta i en sorgecirkel. Där möter du andra som också mist någon närstående och kan dela ta del av andras erfarenheter. Läs mer om församlingens sorgecirkel här.

Begravningsrätt

Den som tillhör Svenska kyrkan och därmed betalar kyrkoavgift behöver inte i sin församling betala för begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning; präst, kyrkomusiker och upplåtelse av kyrka. En sådan gudstjänst ingår i kyrkoavgiften. Samma rätt har du om du väljer att ha begravningsgudstjänsten i annan församling än hemförsamlingen.

Kostnaderna för gravplats täcks av den begravningsavgift alla betalar vare sig de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Bårtäcke finns att låna kostnadsfritt.

Förslag av psalmer och sånger för begravning

Vår huvudinriktning är att värna den levande musiken vid våra gudstjänster och kyrkliga handlingar. Inspelad musik kan förekomma under griftetalet (högst två stycken). Organisten tar gärna emot musikönskemål, men är ytterst ansvarig för att kyrklig värdig musik framförs. Snabbaste sättet att nå organisten är via mail (tjänstgörande musiker vid begravningar är ledig måndagar- tisdagar)

Klicka här för att öppna listan med förslag av psalmer och sånger för begravning.