Körer

I Boo församling finns det en kör för alla som vill sjunga, oavsett ålder och nivå. Helt kostnadsfritt dessutom.

På grund av myndigheternas restriktioner är starten för vårterminens körer ännu inte satta. Några av köerna övar digitalt. Kontakta resp. musiker för mer information.

Körlekis

En lekfull kör med mycket rörelse, instrument och rytmik för  barn i åldrarna 4-5 år. 

Onsdagar.
Kl 16.10 -16.50
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Maria Westerlund. ,08-747 66 21. 

Miniorkören

En kör med mycket rörelse och rytmik för barn i åk F-1. Kören övar på att sjunga unisont och vi tränar rösten och kroppen med rörelsesånger. 

Onsdagar.
Kl 16.50-17.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Maria Westerlund. , 08-747 66 21. 

Juniorkören

En kör för barn i åk 2-3. Vi sjunger unisont och kanon, övar våra röster och börjar med enklare notläsning.

Måndagar.
Kl 15.30- 16.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Maria Westerlund, 08- 747 66 21

Diskantkören

Kör för barn i åk 4-8. Kören sjunger visor, pop, gospel, musikal och lite klassiskt, både unisont och i stämmor. Kören övar även lite rytmik och tränar på att läsa noter.

Måndagar.
Kl 15.45-17.00.
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Maria Westerlund,08-747 66 21. 

Boo ungdomskör

Nystartad kör för dig 14-25 år. Vi sjunger allt från pop till lucia­sånger och framträder vid ungdomsgudstjänster och konserter. Möjlighet till solsosång för den som vill.

Onsdagar.
Kl 18-19.45
Kyrkans hus, Orminge C.

Anmäl dig till kören här! 

Kontakt: John Pååg, 08- 747 66 14

Boo POP

En ny körgrupp för dig mellan 25-55 år. Tyngdpunkten ligger på musik med mer sväng och beat: pop, jazz, folkmusik och gospel. Vi sjunger både a capella och med professionella musiker och solister. Notläsning och körvana krävs. Löpande intagning.

Måndagar
Kl 18.30-21.
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: John Pååg , 08- 747 66 14

Projektkören- Kör för alla 

Projektkören - Kör för alla är för dig som är 18 år eller äldre, med eller utan köravana.  Kören sjunger en blandad repertoar och sjunger vid gudstjänsten Mer av söndag någon gång per termin. Deltagandet är kostnadsfritt. 

Onsdagar
Kl 17.45 -19
3/2, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 31/3, 14/4, 21/4.
Kyrkans hus, Orminge C. 

Kontakt och anmälan: Maria Westerlund,08-747 66 21. 

Boo Kammarkör

Boo kammarkör har höga ambitioner och stort engagemang Musikaliskt rör sig kören mellan olika genrer med tyngdpunkt på det klassiska. Kören tar sig an både a capella- musik och större kör- och orkersterverk av såväl traditionella som moderna tonsättare. Notläsning och körvara krävs. Provsjungning.

Torsdagar
Kl 19-21.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Gundega Novotny, 08- 747 66 19

Vokalen

Vokalen är en fyrstämmig, blandad vuxenkör med bred repertoar som spänner över klassiska stycken till visor, svenska sånger och modern musik. För dig som sjungit i kör tidigare.  

Mer information hittar du här:  Vokalens hemsida »

Tisdagar
Kl 19.00-21.00
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Margareta Stripple Drakenberg, 08-747 66 38.

Nonakören

Nonakören är en kör för äldre damer som övar på dagtid och uppträder i Boo kyrka eller Kyrkans Hus några gånger per termin. Vi sjunger det mesta, allt från hymner till jazzmässor, i två eller tre stämmor. Det är önskvärt att du sjungit i kör tidigare.

Tisdagar
Kl 13.00-15.00
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: John Pååg, 08-747 66 14.

Boofinkarna

Boofinkarna är en  kör för dig som är 60+. Kören sjunger en blandad repertoar och umgås och har trevligt tillsammans. Kören medverkar ibland i gudstjänster i församlingen, och varje termin har kören en egen konsert. Övningstillfällena avslutas med fika.  Ingen körvana krävs.

Onsdagar
Kl 13.30 - 15.00 
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Margareta Stripple Drakenberg , 08-747 66 38.

 

Körledare