Körer

I Boo församling finns det en kör för alla som vill sjunga, oavsett ålder och nivå. Helt kostnadsfritt dessutom.

Läs mer om respektive kör här nedan. För att läsa mer om våra vuxenkörer scrolla neråt. 

Barnkörer

Kontakt och anmälan till barnkörerna: Maria Westerlund. 08-747 66 21. E- post Maria Westerlund

Körlekis

En lekfull kör med mycket rörelse, instrument och rytmik för  barn i åldrarna 4-5 år. 

Onsdagar.
Kl 16.10 -16.50
Kyrkans hus, Orminge C.

Miniorkören

En kör med mycket rörelse och rytmik för barn i åk F-1. Kören övar på att sjunga unisont och vi tränar rösten och kroppen med rörelsesånger. 

Onsdagar.
Kl 16.50-17.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Juniorkören

En kör för barn i åk 2-3. Vi sjunger unisont och kanon, övar våra röster och börjar med enklare notläsning.

Måndagar.
Kl 15.30- 16.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Diskantkören

Kör för barn i åk 4-9. Kören sjunger visor, pop, gospel, musikal och klassiskt, både unisont och i stämmor. Kören övar även rytmik och tränar på att läsa noter.

Måndagar.
Kl 16.10-17.10
Kyrkans hus, Orminge C.

Vuxen- och ungdomskörer

Boo ungdomskör

En kör för dig mellan 15-25 år. Vi sjunger allt från pop till lucia­sånger och framträder vid ungdomsgudstjänster och konserter. Möjlighet till solsosång för den som vill.

Onsdagar.
Kl 18-19.45
Kyrkans hus, Orminge C.

Anmäl dig till kören här eller hör av dig till John 

Kontakt: John Pååg, 08- 747 66 14, E-post John Pååg

Boo POP

En körgrupp för dig mellan 25-55 år. Tyngdpunkten ligger på musik med mer sväng och beat: pop, jazz, folkmusik och gospel. Vi sjunger både a capella och med professionella musiker och solister. Notläsning och körvana krävs. Löpande intagning.

Måndagar
Kl 18.30-21.
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: John Pååg , 08- 747 66 14. E-post John Pååg

Projektkören- en Kör för alla 

Projektkören - En kör för alla är för dig som är 18 år eller äldre, med eller utan köravana. Kören sjunger en blandad repertoar.

Onsdagar
Kl 17.45 -19.
Start 2/2.
Kyrkans hus, Orminge C. 

Kontakt och anmälan: Maria Westerlund. 08-747 66 21. E- post Maria Westerlund

Vokalen

Vokalen är en fyrstämmig, blandad vuxenkör med bred repertoar som spänner över klassiska stycken till visor, svenska sånger och modern musik. För dig som sjungit i kör tidigare.  

Mer information hittar du här:  Vokalens hemsida »

Tisdagar
Kl 19.00-21.00
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Margareta Stripple Drakenberg, 08-747 66 38.

Boo Kammarkör

Boo kammarkör har höga ambitioner och stort engagemang. Musikaliskt rör sig kören mellan olika genrer med tyngdpunkt på det klassiska. Kören tar sig an både a capella- musik och större kör- och orkersterverk av såväl traditionella som moderna tonsättare. Notläsning och körvara krävs. Provsjungning.

Torsdagar
Kl 19-21.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Gundega Novotny, 08- 747 66 19. E- post Gundega Novotny

Nonakören

Nonakören är en damkör 60+ som övar på dagtid och uppträder i Boo kyrka eller Kyrkans Hus några gånger per termin. Vi sjunger det mesta, allt från hymner till jazzmässor, i två eller tre stämmor. Det är önskvärt att du sjungit i kör tidigare.

Tisdagar
Kl 13.30-15.30
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: John Pååg, 08-747 66 14.

Boofinkarna

Boofinkarna är en  kör för dig som är 60+. Kören sjunger en blandad repertoar och umgås och har trevligt tillsammans. Kören medverkar ibland i gudstjänster i församlingen, och varje termin har kören en egen konsert. Övningstillfällena avslutas med fika. Ingen körvana krävs.

Torsdagar
Kl 14.00 - 15.30 
Kyrkans hus, Orminge C.

Kontakt och anmälan: Margareta Stripple Drakenberg , 08-747 66 38.

 

 

 

Körledare