Ekonomiskt stöd Boo Församling

Inom församlingen möter vi ofta människor som är i en svår ekonomisk situation, och diakonin har ett särskilt uppdrag att stötta människor i olika utsatta situationer.

Alla människor kan hamna i en livssituation där den ekonomiska situationen blir svår och det är svårt att få pengarna att räcka till. Det kan t ex handla om att du blir sjuk under en längre tid, arbetslöshet, eller olika livskriser som kan få olika konsekvenser, även på det ekonomiska området. Hamnar du i en svår ekonomisk situation är det i första hand till kommunens socialtjänst du ska vända dig. Dom har det yttersta ansvaret för människor i ekonomiskt utsatta situationer. Som församling kan vi gå in och stötta dig på olika sätt på din väg för en mer hållbar ekonomisk situation. Vi kan vara en krycka för dig under vissa omständigheter, men aldrig stå för en långsiktig ekonomisk lösning, det är ditt och andra instansers ansvar. 

Det vi kan göra: 

Hjälp med myndighetskontakter

Vi kan vara behjälpliga i att ta kontakt med olika myndigheter t ex kommunens socialtjänst, så att du får det stöd du har rätt till

Ansökan om fondmedel

Det finns många fonder att söka, vi kan vara behjälpliga i att försöka hitta en fond som du kan söka, samt även i ansökningsförfarandet. (Se bifogad lista)

Matkasseutdelning - Utbud efter tillgång, främst torrvaror

Vi har ett samarbete med Willys samt Carolines kök. Det medför att vi punktvis kan dela ut matkassar. Vi har ingen ”öppen drop-in matkasseutdelning”, utan vi vill alltid ha en dialog med dig som önskar matkasse för att se hur du kan lösa din ekonomiska situation på ett långsiktigt sätt. Därför behöver du ta kontakt med någon av oss inom diakonin och boka in ett möte om du önskar få en matkasse.

Presentkort Willys

Vi vill verkligen understryka att om du behöver ett långsiktigt stöd med din ekonomi som håller över tid så är det till kommunen du ska vända dig, och med den kontakten kan vi vara behjälpliga. Allt ovanstående är endast stöd under kortare perioder eller som punktinsatser.

Vid enstaka tillfällen kan vi också erbjuda ett presentkort till Willys, efter samtal där vi gått igenom din ekonomiska situation.

Sommar och Julgåva

Vi vet att sommaren och julen är två av de tider på året som är extra svår om man har en begränsad ekonomi. Att ha svårt att köpa julklappar och julmat till julen eller ett nytt sommarplagg eller någon sommaraktivitet som kostar kan leda till utanförskap. Därför kan du som är i ekonomiskt behov ansöka om en sommar/julgåva i form av presentkort. Vi är beroende av gåvor till diakonin för att kunna dela ut dessa presentkort, så utbudet är ofta ganska begränsat.

Basket Brigade

Inför jul samarbetar vi med Basket Brigade, som delar ut matkassar till behövande. Anmälan till församlingen.

Food2change

Är en ideell förening som tar hand om matsvinn från livsmedelsbutiker och ser till att det istället blir till nytta för personer som behöver det. Samtidigt som vi också minskar klimatpåverkan. Läs mer här.

Kontakt