Bli medlem

Tack vare dig kan vi finnas där människor finns. För glädje och sorg. Samtal och stöd. För de ensamma och äldre. Barnen, familjen och tonåringarna. För ensamstående. De särskilt utsatta. För dop, konfirmation, giftermål och begravning. Psalmsång och gudstjänstfirande. Kaffe och soppa. För vardagsmeditation och bibelstudier. Kropp och själ. För bön och retreat. Musik och konserter. För tankar om livet, kärleken och Gud. För alla.

Bli medlem nu!

Här hittar du blanketter för inträde i Svenska kyrkan.

Blanketten skickar du till: Boo församling, Box 3, 132 21 Saltsjö-Boo.

Du kan också kontakta oss på e-post, boo.forsamling@svenskakyrkan.se eller ringa expeditionen 08-747 66 00. Vill du gå ur Svenska kyrkan så ring oss på samma nummer.

Undrar du vad som gäller vid begravning för medlem och icke medlem i Svenska kyrkan? Läs mer om begravningsrätt, borgerlig begravning och begravningsombud.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

18 ANLEDNINGAR TILL ATT VARA MEDLEM

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:
 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 3. Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
 4. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 5. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 6. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 7. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 8.  Gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 9. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 10. Ett rikt musikliv med körer och musiker
 11. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 12. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 13. Stöd till de som sörjer
 14. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 15. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 16. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 17. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 18. Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.