Kyrkorådet

I kyrkorådet hanteras frågor som rör församlingens byggnader, ekonomi, personal och verksamhet. Kyrkorådets representanter är valda av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets uppgift är att styra församlingens arbete så att det strävar mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är att i sin tur ansvara för att församlingsmedarbetarna uppfyller målen. 

De invalda har mandat att utföra sina uppdrag från år 2018 till år 2021. Idag är nio personer, inklusive kyrkoherden, med i kyrkorådet. Utöver dem är fem personer ersättare. 

Kyrkorådet utser representanter till de olika utskotten i Boo församling. 

KYRKORÅDET 2022 - 2025

Ordinarie

Margareta Huzelius, ordförande, (A-S). Gruppledare
Jim Persson, förste vice ordförande (Posk)
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande, (BA). Gruppledare
Hasse Linnér, (A-S)
Erik Hellström (A-S)
Marika Lindvall, (C). Gruppledare
Lotta Sjöman, (Posk). Gruppledare
Ylva Sandin, (Visk)
Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Monica Nordmark, (A-S)
Evelina Pellving, (A-S)
Lars Jildeteg, (BA)
Martin Hedman, (C)
Björn Sandström, (Posk)
Camilla Carlberg (Visk)