Meny

Kyrkorådet

I kyrkorådet hanteras frågor som rör församlingens byggnader, ekonomi, personal och verksamhet. Kyrkorådets representanter är valda av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets uppgift är att styra församlingens arbete så att det strävar mot de uppsatta målen. Kyrkoherdens uppgift är att i sin tur ansvara för att församlingsmedarbetarna uppfyller målen. 

De invalda har mandat att utföra sina uppdrag från år 2018 till år 2021. Idag är åtta personer, inklusive kyrkoherden, med i kyrkorådet. Utöver dem är fem personer ersättare. 

Kyrkorådet utser representanter till de olika utskotten i Boo församling. Utskotten kommer att tillsättas i februari 2018.

Under mandatperioden 2018-21 sitter följande i Kyrkorådet:
Margareta Huzelius, ordf, (S)
Kenneth Hertzman, 1:e vice ordf, (BA) 
Åke Ekstrand (S)
Hans Linnér (S)
Jim Persson (POSK)
Lotta Sjöman (POSK)
Marika Lindvall (C)

Kyrkorådets ordförande

Margareta Huzelius (S)

Margareta Huzelius (S)

Boo församling

Kyrkorådets vice ordförande

Kenneth  Hertzman (BA)

Kenneth Hertzman (BA)

Boo församling

Kyrkorådets övriga ledamöter

Åke Ekstrand (S)

Åke Ekstrand (S)

Boo församling

Kyrkorådet

Marika  Lindvall (C)

Marika Lindvall (C)

Boo församling

Kyrkorådet

Hans Linnér (S)

Hans Linnér (S)

Boo församling

Kyrkorådet

Jim Persson (POSK)

Jim Persson (POSK)

Boo församling

Kyrkorådet

Lotta Sjöman (POSK)

Lotta Sjöman (POSK)

Boo församling

Kyrkorådet