Stress smart

En mötesplats för stresshantering för dig i årskurs 7 och 8

Rapporterna om psykisk ohälsa bland unga blir allt vanligare. 

Boo församling vill vara del i att främja ungas hälsa. Vår mötesplats för stresshantering riktar sig till dig i årskurs 7 och 8 och är en del av vårt preventiva arbete riktat till unga tjejer och killar som mår psykiskt dåligt.

Här får du lära dig olika metoder för att kunna hantera stress, oro och ångest. Vi arbetar med medveten närvaro och skapar tillsammans en trygg grupp där vi fikar, samtalar och stöttar varandra.  Du får konkreta tips och råd för bättre sömn och bättre hälsa i allmänhet och framförallt för minskad upplevelse av negativ stress. Målet är att ge kunskap och stötta dig att få en bra vardag, där du orkar med skola, fritidsintressen, kompisar och familj.

Här kan du dela, ventilera och prata med andra som känner likadant. Varje träff arbetar vi med olika teman som berör viktiga livsfrågor som till exempel självförtroende, självbild, mobbning och rädslor.

Välkommen! 

OBS ny lokal för Stress smart. Vi kommer befinna oss i Tollare, tollare torg 2.

 

Tollare

Varmt välkommen in i vår lokal vid Tollare torg. Boo församlings vardagsrum.