Boo kapell

Boo kapell

Ovanför Stäkets utlopp i Baggensfjärden ligger Boo kapell. Kapellet ägs av familjen Ribbing och hör till Boo herrgård. Här har traktens befolkning firat gudstjänst sedan 1700-talet. Än i dag bärs många barn fram till dopet och brudpar vandrar uppför kullen till klockors klang. 

Dop och vigsel
Under sommarhalvåret är det möjligt att hyra gamla kapellet från 1700-talet för dop eller vigsel. Här finns plats för 75 besökare. 

Avgift
Dop - 2000 kronor. 
Vigsel - 3000 kronor. 

BETALNING sker senast en vecka före dopet eller vigseln genom insättning av avgiften på SEB-konto 5374 3334496. OBS! Var vänlig att ange efternamn och datum för dopet eller vigseln i meddelandefliken. 

Ska ni viga er i Boo kapell?
Här finns all information ni behöver. 

Ska ni/du döpa ditt barn i Boo Kapell?
Här finns all information du/ni behöver.

För mer information kontakta Katarina Ribbing Lindgren på telefon 072-540 07 04 eller skriv till katarina.ribbing@gmail.com

Musik
Under sommaren anordnas flera musikkvällar som du är varmt välkommen till. 

Vänförening  
Boo kapells vänner bildades 1987 som ett uttryck för mångas önskan att vilja medverka till att vårda och bevara denna miljö och stödja verksamheten.

Boo kapells historia 
Efter rysshärjningarna 1719 brändes bland annat kapellet från 1635 ned. Därefter byggd slottsarkitekten Nicodemus Tessin ett nytt kapell som invigdes 1724.

Av de ritningar som finns på Nationalmuseum, framgår att Tessin först tänkt sig en mer påkostad byggnad. Av ekonomiska skäl blev kapellet uppfört i liggande timmer med in- och utvändig panel och spåntak (nu plåttak). De stora fönstren, väggarnas färgsättning och det limfärgade taket gör kyrkorummet ljust. Väggarna är marmorerade, det vill säga de är målade så att de skall likna marmor.

Bänkarna är försedda med små dörrar och rymmer cirka 75 besökare. Predikostolen har en ovanlig placering. Den står ovanför altaret. Detta är ett så kallat predikostolsaltare. Kapellets orgel sattes upp 1853 och byggdes om 1893. Än i dag kan man "trampa" orgeln, det vill säga pumpa in luft för att orgeln skall kunna ljuda. Klockstapelns två 1700-talsklockor rings alltjämt för hand.

Adress
Boovägen 2.