Boo gamla kyrkogård

Boo gamla kyrkogård

Står du vid Boo trädgård kan du se Boo gamla kyrkogård Skogsö på den lilla udden på andra sidan vattnet. Boo gamla kyrkogård är en del av begravningsplatsen på ön. Du kan besöka kyrkogården med båt. Bekvämast sker resan med bil över Saltsjöbaden.

Boo gamla kyrkogård är belägen i Saltsjöbaden vid Baggensfjärden. Där förvaltas 47 gravar. Den äldsta läsliga gravstenen är från 1737. Nya gravar upplåts inte på Boo gamla kyrkogård Skogsö. 

Begravningsplats för fattiga 
Det är oklart hur och varför Boo gamla kyrkogård kom till. Den kan ha varit en begravningsplats för sjömän som dött under färder på haven. Vi vet med säkerhet att den från början användes för fattiga människor. Den anlades innan det ursprungliga Boo kapell uppfördes 1635. Fiskaren i stugan vid stranden nedanför Boo Kapell tog begravningsföljet över det smala sundet i sin båt. När isen varken bar eller brast anar man vidden av befolkningens många problem.

Gårdsägarna begravdes då på Värmdö kyrkogård. Från mitten av 1800-talet blev det dock vanligt att dessa och andra välkända sockenbor begravdes på den vackra udden som ligger mitt emot Boo gård men i en annan församling och annat landskap. 

De fattiga hade inte råd att resa gravstenar. Därför kan man inte via kyrkogården få en bild av deras liv utöver vad begravningsböckerna berättar. Inskriptionerna och utformningen av många gravar kompletterar däremot livsödena bland de mer välbesuttna och utgör ett stycke hembygdshistoria. Den äldsta stenen vars text fortfarande kan tydas, restes 1737 och är bland annat vilorum för Olof Åberg som hade den viktiga bomskötarsysslan i Stäket.

Allhelgonaljus
Det händer fortfarande att människor begravs i familjegravarna på Skogsö. Men dessa minskade i och med att en ny kyrkogård anlades ovanför Sågtorpssjön 1912, som är den nuvarande begravningsplatsen vid Boo kyrka. Ett stort intresse för den gamla och mycket välskötta kyrkogården finns dock och under Allhelgonahelgerna strålar där massor av ljus. 

Guide till kyrkogården 
Hembygdsforskaren Carl-Oscar Östling har med hjälp av kyrkböcker, gravstenarna på Boo gamla kyrkogård och Alfred Janssons "Boo sockens historia" gjort en skrift som är lämplig att ta med när man gör ett besök på den vackra kyrkogården. Guiden heter "Den gamla kyrkogården" och kan du beställas via Boo församling. Den kostar 20 kronor.

Boo gamla kyrkogård är per definition ingen kyrkogård utan en begravningsplats. Den definieras som begravningsplats eftersom den inte omger någon kyrka.

Du kan läsa mer om Boo gamla kyrkogård i Boo församlingsnytt, nr 2-2016 »